Jourhavande präst nu också på webben

1:17 min

Ända sedan 1950-talet har människor i kris kunnat kontakta jourhavande präst på telefon. Från och med nästa vecka kan den som behöver även kontakta prästen via nätet.

Monica Eckerdal, nationell samordnare för jourhavande präst i Svenska Kyrkan, säger att den nya tjänsten är nödvändig för att nå också unga människor.

– Vår statistik visar att väldigt få unga människor hittar till jourhavande präst. Dels handlar det om att de inte vet att vi finns, dels att de inte använder telefon att kommunicera med. Man väljer att kommunicera via internet, säger hon.

Den nya tjänsten innebär att man ska kunna ta kontakt och prata med en jourhavande präst via internet. Tjänsten kommer att vara bemannad fyra kvällar i veckan till att börja med.

Tanken är att lätt kunna nå unga människor. För den som är i akut kris är det dock fortfarande telefonen som är snabbast.

Förra året tog jourhavande präst emot 70 000 samtal. Enligt Monica Eckerdal, har antalet samtal nästan fördubblats sedan 2008.

Att fler vänder sig till jourhavande präst förklarar hon med att det dels är mindre tabubelagt att prata om att man mår psykiskt dåligt i dag, men också att vi lever i ett tuffare samhälle med minskade resurser.

– Det är tydligt att när man rustar ner inom psykiatrin så vet man inte vart man ska vända sig. Och om man ringer och har ångest mitt i natten och får höra att man får vända sig till sin vårdcentral nästa dag, så ger det ingen ångestreducering. Man behöver prata, säger Monica Eckerdal.