Götenes skolor kan slås samman

Götene kommuns två tätortsskolor kan komma att slås ihop. Kommunstyrelsen har tillsatt en utredning som ska se över se över alternativa lösningar för att organisera en gemensam F-6-skola i Götene tätort.

Redan idag börjar det blir svårt att rekrytera behöriga lärare och små skolor gör det svårt att uppfylla lagkraven.

För att ha möjlighet att leva upp till lagkraven och kunna garantera en hög kvalitet på utbildningen vill kommunstyrelsen se över möjligheterna att göra dagens fem F-6-skolor till fyra, enligt ett pressmeddelande från kommunen.

Det skulle alltså innebära att dagens två F-6-skolor i Götene tätort slås samman till en.

P4 Skaraborg Sveriges Radio