Allt fler pojkar omhändertas i Skaraborg

Ny statistik från Socialstyrelsen visar att barn, framför allt pojkar, som blir omhändertagna ökar drastiskt i Skaraborg mot tidigare år.

Jämfört med statistiken för året innan var det tio procent fler barn som placerades utanför hemmet under 2013, visar siffrorna från Socialstyrelsen. Den förändringen gäller både för Skaraborg och för Sverige totalt. Förra året omhändertogs 688 barn i Skaraborg.

Falköping, Lidköping, Skövde, Mariestad och Skara är kommunerna i Skaraborg där flest barn placerats utanför hemmet.

För Sverige totalt ökar framför allt gruppen pojkar 13-17 år i statistiken, från 0,25 till 1,71 procent mellan 2006 och 2013.

Ökningen utgörs främst av pojkar med en annan vårdnadshavare än en förälder eller förordnad vårdnadshavare. En möjlig förklaring till ökningen är en ökning av ensamkommande flyktingbarn.

Förra året var totalt 32 613 barn placerade utanför hemmet av socialtjänsten.