Skaraborgspolis inför tingsrätten

2:16 min

Mannen ska ha fifflat med sin privata bokföring och dessutom upptäckt att han var brottsmisstänkt genom olagliga sökningar på sig själv i polisens datasystem.

Vid sidan om sin tjänst som polis driver mannen ett privat företag som köper och säljer emballage. Vice chefsåklagare Eva Nilsson på riksenheten för polismål har åtalat honom för bokföringsbrott och dataintrång. I rättssalen försökte hon i dag få klarhet i hur han skött sin bokföring.
– Vi måste ju ha reda på varför det blivit på det här sättet när du bestrider bokföringsbrott, det är ju fel i bokföringen! sa åklagaren i rättssalen när förhandlingarna inleddes idag.

– Det är väl snarare så att jag inte är tillräckligt noggrann, svarade den åtalade polismannen.

När det gäller bokföringen så menar han att revisorn fått alla papper från företaget en gång i månaden, in- och utbetalningar har polismannen skrivit ner för hand på A4-papper som ska ha lämnats till revisorn, men det var oklart var de pappren tagit vägen.

Polismannen driver numera sitt företag utan anställda och har haft en omsättning på knappt tre miljoner per år. Vice chefsåklagare Eva Nilsson menar att det vid flera tillfällen varit minus i kassan och att bokföringen helt enkelt inte gått att följa. Till en början var polismannen misstänkt för grovt skattebrott.
–  Det gick inte att reda ut de här affärerna över huvud taget, det var till personer som inte existerade. Därför kan man inte styrka detta, sa Eva Nilsson.

Vid dagens förhandling vittnade en expert från Skatteverket som gått igenom bokföringen av polismannens företag. Experten tog upp ett exempel på en utbetalning på nästan 40 000 kronor som saknade motpart. 
–  Den här motparten har inte kunnat återfinnas i Polen, organisationsnumren finns inte. Här var det ett mönster, att det fanns motparter som man inte kunde återfinna, sa Skatteverkets expert.  

Under tiden som polismannen granskades av Skatteverket så gjorde han sig också skyldig till dataintrång, hävdar åklagaren. Inne på sitt tjänstekontor på den lokala polisstationen gjorde han en slagning på sig själv. Han uppger att det var i syfte att kolla upp sin bil, men loggrapporten visar hur han klickade sig vidare in i polisens misstankeregister och brottsregister där han själv fanns med under sju avsnitt misstänkt för just skattebrott.

Det landade så småningom i beslut från Skatteverket om en upptaxering och polismannen betalade in en halv miljon kronor till staten. Under dagens förhandlig berättade mannens advokat, Fred Höweler, att denna upptaxering kommer att överklagas.

Rättegången tar under dagen också upp en åtalspunkt där polismannen misstänks ha undanlåtit att göra en polisanmälan. Imorgon kommer det handla om den bluffaktura som polismannen hjälpte en äldre dam att bli av med. Polismannen bestrider brott och menar att han inte haft något brottslig uppsåt.