Skara backar om vattenregler

Efter kraftig kritik från länsstyrelsen gör nu Skara kommun en paus i planeringen för nya vatten- och avloppsregler i kommunen.

Kommunstyrelsen beslutade idag att frågan ska gå tillbaka till de politiska partierna.

Det blir nu troligen nästa år som kommunfullmäktige som ska fatta beslut om de nya reglerna.

Omställningen kan bli en dyr affär för invånarna på landsbygden, enligt uppgift 100 000-tals kronor.

Men efter att länsstyrelsen bland annat ifrågasatt om Skaras förslag till VA-plan ens är laglig, så ska alltså de politiska partierna titta på frågan en gång till.