Experter: Utred Karlsborgsbanan

4:57 min

Experter tror fortfarande på en framtid för Karlsborgsbanan, som sträcker sig mellan Karlsborg och Skövde, via Tibro och Fagersanna. Deras genomgång av järnvägssträckan är klar och presenteras i en utställning på biblioteket i Karlsborg.

Igenväxt banvall, bortslitna kopparledningar och ingen persontrafik sedan mitten på 80-talet - Karlsborgsbanan har verkligen sett bättre dagar.

Men nu har fyra experterna på kollektivtrafik tittat närmare på järnvägssträckan och presenterar en utredning och en utställning på Karlsborgs bibliotek.

Kvartettet består av Olle Ek som jobbat med kollektivtrafik i hela sitt liv, Ingemar Lundin som är före detta vd för Länstrafiken i Jönköping, Eje Larsson som är trafikplanerare för tåg och buss i Bergslagen och Bernt Nielsen från trafikkontoret i Göteborg.

De delar åsikten att järnvägssträckan Karlsborgsbanan har det som krävs för att fortsättningsvis kunna vara en tillgång i vår del av regionen.

Beslutet om nedläggning fattades vid en tidpunkt då politikerna inte insåg järnvägens värde, säger Olle Ek.

Beslutet fattades dessutom utan en studie av samhällsnyttan och utan en ordentlig kostnadskalkyl för alternativen upprustning eller avveckling, anser han.

Intresset för Karlsborgsbanan är svalt i kommunerna Skövde och Tibro och i regionfullmäktige. Men Olle Ek hoppas att utredningen och utställningen ska få beslutsfattarna på andra tankar och leda till att regionfullmäktige och Trafikverket initierar en grundlig utredning kring Karlsborgsbanan.

Kommunalrådet i Karlsborg Kjell Sjölund (C) tycker att han och kommunen står ensamma i kampen om att få till en slutgiltig utredning. Upprustning eller avveckling - ett besked behöver komma från regionen, anser han.