Missing People viktig resurs förhindra självmord

Organisationen Missing People kan vara en resurs när det gäller att förhindra självmord. Nu får frivilligorganisationen 80 000 från Västra Götalandsregionen.

 Västra Götalandsregionens folkhälsokommitte har nu beviljat Missing People 80 000 kronor för att undersöka hur organisationen kan bli en aktiv del  i det preventiva arbetet.

Missing People arbetar med att leta efter försvunna personer genom att engagera frivilliga och Folkhälsokommitten ser det som en styrka att de snabbt kan mobilisera en insats.
–  Vi vill med förstudien se om Missing People med den organisation, de erfarenheter och det kontaktnät som de har kan utgöra ett komplement till samhällets resurser inom suicidprevention, säger Valéria Kant, (KD), vice ordförande folkhälsokommittén.