Kronoberg

Nytt fynd av dvärgbandmask

1:31 min

Det är forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU,  som identifierat den femte platsen av dvärgbandmask hos räv i Sverige.

I rävspillning norr om Växjö har forskarna hittat parasiten och enligt SLU visar det nya fyndet att parasiten har en större geografisk utbredning än vad de tidigare har känt till. Fyndet är det sydligaste hittills i Sverige.

Masken kan drabba hundar och i vissa fall katter. Parasiten har totalt hittats på fem platser belägna i Västra Götaland, Södermanland, Dalarna och Småland.

Här kan du läsa mer om dvärgbandmasken.