Missing People vill förebygga självmord

1:06 min

Frivilligorganisationen Missing People ska utreda om de kan vara en samhällsresurs för att förebygga självmord.

Oliver Meyner från Skövde är administrativ chef för Missing People i Skaraborg och välkomnar undersökningen.
-- All form av hjälp för att förebygga ett självmordsförsök är självklart välkommet i samhället anser jag. Vi har en extremt hög siffra vad gäller suicidförsök i Sverige så det tror jag absolut vi kan nyttja.

Studien är avgränsad till Västra Götaland och har fått ett stöd på 80 000 kronor från regionens Folkhälsokommitté. Missing People kommer att intervjua 10-15 olika myndigheter och intressenter som till exempel polis och sjukvård för att kartlägga hur situationen ser ut idag. Utifrån svaren kommer Missing People se över om de kan utnyttja sin organisation för att vara en samhällsresurs för att förebygga självmord.

Vice ordförande för Missing People Kenneth Söderlund är projektledare för utredningen och menar att organisationen redan är i kontakt med problemet.
–  Det är ett av skälen till att vi vill göra den här studien. Det är en stor andel utav de försvinnanden som vi handhar där den försvunne är suicidbenägen, så vi är redan involverade i den här frågan.