FN:S KLIMATRAPPORT

Skövdebor: Alla har ansvar för klimatet på jorden

1:36 min

Idag presenteras FN:s klimatrapport. Hannes Byström och Hanna Mollstedt från Skövde menar att alla människor har ett eget ansvar för klimatet.

Det som presenteras idag är sammanfattningen av hela klimatrapporten. Syftet är att ge en bild av klimatförändringarna och vad som kan göras för att minska den globala uppvärmningen.

Skövdeborna Hannes Byström och Hanna Mollstedt har funderat en hel del på de här frågorna.

– Jag tror att en av de viktigaste sakerna är att få folk att förstå vilken situation vi står inför. Vi kan inte slösa med jordens resurser, säger Hannes Byström, när vi träffas på ett café i Skövde.

– Man måste få folk att ändra sin livsstil, kanske betala lite mer för bensin, säger Hanna Mollstedt, som inte är främmande för att till exempel höja skatter på bilåkande. 

I arbetet med klimatrapporten har bland annat kärnkraften diskuterats och lyfts fram som något positivt. Hannes Byström och Hanna Mollstedt är lite kluvna i den frågan.

– Folk är inte beredda att gå ner i energikonsumtion, och då måste det finnas alternativ som kan driva runt det hela. Kärnkraft ger mycket energi och är relativt rent. Det är ett bra sätt tills vi hittar alternativ, säger Hannes.

– Men genom att stänga ner det kan man tvingas att hitta mer miljövänliga lösningar, menar Hanna.

När klimatet diskuteras hamnar fokus ofta på de stora frågorna, som utsläpp och förnyelsebar energi. Men de båda Skövdeborna tycker att det är minst lika viktigt hur vi agerar i det lilla.

– Vi har ju haft projektet att odla eget och vara medvetna om hur mycket mat vi slänger. Om det blir en trend i västvärlden så tror jag att man skulle kunna börja se förändringar. För nästa generation kommer det kanske att vara givet, säger Hannes.

Spelar det någon roll vad vi gör?
– Absolut! Det är i det lilla det börjar, säger Hanna.