Personal fick rösta om kollegors föräldraledighet

1:20 min

Ledningen på akuten vid Skaraborgs sjukhus i Skövde lät personalen rösta om huruvida kollegor skulle få ta ut föräldraledighet under sommaren. Detta är en av orsakerna till att Arbetsmiljöverket nu ställer krav på Skaraborgs sjukhus.

Vårdförbundets skyddsombud Lena Lorentzen berättar vad omröstningen fick för konsekvens.

– Konsekvensen blir att man vet om att om jag lägger in om ledighet så får hela gruppen tre semesterperioder - som ingen vill ha. Och då blir det jag som är skulden till att detta drabbar hela gruppen, och det är inte många som vågar stå på sig då.

Att ledningen på akuten lät personalen rösta om kollegers rätt till föräldraledighet är en av de allvarligaste punkter som listats och som ligger till grund för att Arbetsmiljöverket kräver att Skaraborgs sjukhus tar in en extern konsult för att reda ut problemen.

I grunden handlar det om personalbrist men det har enligt skyddsombuden skapat en arbetsplats där det finns problem med respekt och förtroende på akutmottagningen. Akuten hotas med 75 000 kronor i vite om man inte har vidtagit åtgärder senast sista september.

Skyddsombudet Lena Lorentzen säger att det krävs en person utifrån för att lösa det här.

– Det är en person med utbildning för att lösa sådant här, och som inte är färgad av personal och rutiner. Man kan se problem som man inte kan när man arbetar i det hela tiden.

Tomas Ek
tomas.ek@sverigesradio.se