Kravet på Falköpingspappan: Betala tillbaka 400 000

Försäkringskassan har krävt att en pappa i Falköping ska betala tillbaka mer än 417 063 kronor till myndigheten. Pappan fick en månad på sig att betala.

Myndigheten menar att Falköpingsbon under fem års tid fått för hög föräldrapenning. Han har inte jobbat och har inte heller varit inskriven på Arbetsförmedlingen. Därmed har han förlorat sin sjukpenninggrundande inkomst.

I förra veckan inföll dagen då pappans skuld skulle vara betald, enligt beslutet från Försäkringskassan.