Stängsel ska förhindra olyckor på järnvägsspåret

1:50 min

För att minska självmord och olyckor på järnvägsspåren så ska fem kilometer staket sättas upp på vissa sträckor längs med järnvägen förbi Skövde.

Att människor genar över järnvägsspåren är ett stort problem då tågen både är tystare och snabbare än många tror, förklarar Bo Sandin, projektledare på Skövde kommun.

– Folk har skadats och förolyckats då det är omöjligt för tågen att stanna.

Hur vanligt är det att folk befinner sig på spåren ?

– Vi märker att det är mer omfattande än vi har anat. Speciellt sträckan vid Stallsiken var det folk som gick över spåren. Vi fick samtal om varför vi inget gjorde.

Enligt Trafikverket omkommer 80 till 90 personer varje år efter att ha vistats på spåren, 70 % av dödsfallen är självmord, men många har bara försökt ta en genväg.

Trafikverkets mål är att halvera siffran till år 2020. I Skövdetrakten finns extra utsatta områden där insatser prioriterats.

– Det är åtta platser som Trafikverket och kommunen sätter upp staket på.

Staketet är mycket tåligt, i stort sett omöjligt att klippa upp och det handlar om miljonkostnader, berättar Bo Sandin, som är glad över att staketet nu är på plats.

– Man måste nu acceptera att man får passera där det finns speciella över och undergångar.