Stödboende byter namn - tog in klient trots hot om miljonvite

4:24 min

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, hotar Skara stödboende med ett vite på en miljon om de inte rättar till flera allvarliga brister. Men föreståndarparet agerar numera för Curant, och för bara ett par veckor sedan tog de in en ny klient.

Det är Bengtsfors kommun som haft en man placerad på ett HVB-hem i Skara. Mannen valde att själv skriva ut sig och när han drev runt på stan kom han via en person i kontakt med Curant och hamnade på stödboendet utanför Skara.

Jan Andreasson är chef för Individ o Familjeomsorgschef i Bengtsfors:

– Det har varit lite märkliga turer för oss också i det här ärendet, säger han.

Begtsfors blir vid flera tillfällen kontaktade av en man, samme man som förestår Skara stödboende och som till P4 Skaraborg och till IVO uppgett att han och hans fru ska lägga ner all verksamhet.

– Det har varit ett väldigt aktivt boende som har kontaktat oss flera gånger och velat ha placering kopplat till just denna personen. Det brukar vara tvärtom, att kommunen kontaktar institutionerna men här har institutionen varit väldigt angelägen om att få kunder, säger Jan Andreasson.

Bengtsfors valde att inte anlita Curant, men föreståndaren har skickat en faktura på 1995 kronor för en akutplacering på ett dygn till kommunen. Det är oklart om Bengtsfors kommer betala.

– Vi har varit jättetydliga med att det är inget vi kommer använda oss utav, säger IFO-chefen i Bengtsfors.

Även HVB-hemmet i Skara får kontakt med den manlige föreståndaren som numera företräder Curant. Han kommer dit för att hämta klientens tillhörigheter. Han lämnar även över sitt visitkort där det står "Curant - ett skyddat boende" och med snirklig text står mannens namn och titel "skyddskoordinator".

P4 Skaraborg ringer upp föreståndaren för att höra om hans koppling till Curant:

– Jag företräder inget företag som heter Curant, vad har du fått det ifrån?

Men du har ju ett visitkort från Curant som det står ditt namn på?

– Det var väl tanken att jag skulle hjälpa till med det men jag är så trött på den här skiten. Jag har ingenting med det att göra. Vill inte ha det, kommer inte ha det och ska inte ha det. Hör du vad jag säger till dig! Adjö.

I dagarna ska Inspektionen för vård och omsorg, IVO, besluta i frågan om vite på en miljon kronor för Skara stödboende där 400 000 av dessa handlar om att stödboendet inte får ta in några nya klienter förrän IVO avslutat ärendet.

För ett par veckor sedan besökte P4 Skaraborg Skara stödboende och gjorde en intervju med Camilla Eriksson där hon fick tillfälle att bemöta uppgifterna i vår granskning och IVOs kritik. Hennes man fick vi inte träffa. Så här kommenterade hon IVOs föreläggande om intagningsstopp:

– Om vi utan att ha svarat på deras brev tar emot nya klienter, då utgår ett vite. Men vi har valt att inte ta emot några nya klienter över huvud taget och vi kommer att lägga ner men svara ändå på det här för att vi vill ha upprättelse, sa Camilla Eriksson i en tidigare intervju med P4 Skaraborg.

Intervjun gjordes måndagen den 24 augusti. Samma kväll, den 24 augusti, skrevs mannen från Bengtsfors in på stödboendet.

Den 26 augusti skickade Skara stödboende sitt svar till IVO. Samma dag skickade de iväg en faktura i Curants namn till Bengtsfors kommun för den klient de skrev in på stödboendet samma vecka, men på fakturans organisationsnummer anges Skara stödboende.

Ni har ju tagit emot en ny klient?

– Ja,  det vet jag väl, säger Camilla Eriksson när P4 Skaraborg ringer upp på nytt.

I Curants namn?

– Ja, vi tog det beslutet ja. Det var en akutplacering en natt, det var en engångsföreteelse för en samhällsinsats och en stackars människa som drev omkring på gatorna.

Camilla Eriksson anser att hon kört med öppna kort både mot IVO och mot P4 Skaraborg och hon står fast vid att de inte har någon koppling till Curant över huvud taget:

– Nej vi har ingen koppling till dem och vet inte vad de kommer köra för verksamhet, säger hon.

Men det är väl helt uppenbart eftersom de redan är igång?

– De är väl inte igång, de är inte alls igång! Curant är ett vilande bolag, säger Camilla Eriksson.

P4 Skaraborg har även sökt Curants nye VD men han har avböjt en intervju och vill inte berätta om företagets verksamhet.