Flobybornas namnlistor har nått stadshuset

1:12 min

Kommunalrådet Conny Johansson (S) sitter vid sitt skriv bord med en bunt papper med 863 namnunderskrifter på - alla till stöd för vårdcentralen i Floby.

Ortens starka engagemang för vårdcentralen går inte att ta fel på.

Conny Johansson säger att han känner väl till situationen i Floby. Men säger också att läkarbristen skapar problem på fler platser än Floby.

Det finns just nu inte tillräckligt med läkare ens till stora vårdcentraler som Oden i centrala Falköping, som är vårdcentralen dit många Flobybor numera ska vända sig. Detta är något Falköpings kommun vill ta upp med primärvårdsstyrelsen.

– Det är tomt på läkarresurser i Falköping. Det har vi påtalat för regionen ett antal gånger och vi vet att de aktiv jobbar med att rekrytera. Men situationen är väldigt problematisk...

Beslutet om framtiden för vårdcentralen i Floby fattas inte i stadshuset i Falköping, betonar Conny Johansson, utan av primärvårdsstyrelsen. Och Falköpings kommun tänker ta upp frågan om läkarrekrytering i samtalen framöver, säger Conny Johansson.

– Vi har dialogmöten med regionen regelbundet och begära ett svar på hur man tänker lösa den kris som finns inom närhälsan i Falköpings kommun.

Tror du att Floby vårdcentral att finnas kvar, ja eller nej?

– Min förhoppnings är att den kommer att finnas kvar, men sen kan man fundera på i vilken utsträckning den kommer att finnas kvar.