P4 Skaraborgs granskning blir ministerfråga

P4 Skaraborgs avslöjande om missförhållandena på Skara stödboende har nu blivit en fråga i riksdagen. Moderaten Cecilia Widegren undrar vad regeringen vad tänker göra för skärpa kontrollen av företag som tar hand om utsatta människor.

I en direkt fråga till det ansvarigt statsrådet Åsa Regnér undrar Cecilia Widegren hur Regnér och regeringen kan säkerställa att missförhållanden inte ska kunna förekomma. 

"Oavsett om bristerna beror på misstag, enskilda lycksökare eller ett systematiskt utnyttjande av skattemedel, är det också ett politiskt ansvar att säkerställa att regelverken stramas upp", skriver riksdagsledamoten från Skara. 

Åsa Regnér (S) statsråd på socialdepartementet samt barn- äldre och jämställdhetsminister, har fem dagar på sig att besvara frågan.