Vice riksbankschefen om räntor och amorteringskrav

2:08 min

Vice riksbankschef Cecilia Skingsley rekommenderar privatpersoner att ha is i magen. Nyheter i ekonomin berör oftast inte alla. 

Idag besökte vice riksbankschef, Cecilia Skingsley, Skaraborg för att ge sin syn på det ekonomiska läget. 

Och även om världsekonomin ibland kan tyckas svajig beskriver hon en stabil svensk ekonomi med bra tillväxt. Hon tror också på sjunkande arbetslöshet. 

Hon ser inte att man behöver vara särskilt orolig som privatperson.

–Har man ett arbete, en bra inkomstutveckling och med de låga räntor som är nu så är tiderna ganska goda, säger hon till radion. 

Om de kommande amorteringskraven säger hon:

– Amorteringskrav gäller bara nya lån och det är marginella krav.