Miljoner till kyrkorenoveringar

Skara stift betalar ut 45 miljoner kronor i bidrag till kyrkorenoveringar runt om i stiftet i år. Mest får Tådene kyrka utanför Lidköping med cirka 6,5 miljoner, som ska gå till byte av skiffertak.

Miljonbelopp går också till kyrkorna i Valstad, Skörstorp och Åsarp. Även där handlar det om renovering av tak.

Men behoven är egentligen större. Pastoraten ansökte om sammanlagt 168 miljoner kronor, alltså nästan fyra gånger så mycket som delas ut. Det finns 435 kyrkor och kapell i Skara stift.