Kommunernas missnöje med stambanan fortsätter

1:28 min

Idag vid lunchtid hölls en presskonferens i Skövde stadshus. Detta med anledning av Trafikverkets planerade underhållsarbete av Västra Stambanan. 

Ett flertal personer samlades idag i Skövde stadshus för att diskutera det missnöje som finns mot Trafikverkets planerade underhållsarbete på Västra stambanan. De som fanns på plats var representanter från Västtrafik, handelskammaren, kommunalstyrelse ordföranden Katarina Jonsson från Skövde, Bengt Sjöberg från Töreboda och Conny Johansson från Falköpingen. De var alla övertygade om att planeringen av arbetet måste ses över. 

Trafikverket har planerat att under åtta månader utföra underhåll av kontaktledningar, vilket innebär att många av Västtrafiks avgångar från Falköping, Skövde och Töreboda kommer ställas in. Gruppen ser alvarligt på vad följderna kan bli eftersom pendlare kommer få svårt att ta sig mellan städerna i regionen. 

Den 15 september ska Trafikverket och Västtrafik träffas och diskutera om det går att ändra förslaget från 8 månader av fulltidsarbete till en längre period med enbart jobb på kvällar och helger. En ändring som skulle innebära att fler tåg kan avgå än planerat.

De har nu skickat ett öppet brev med förslaget till Trafikverket. Och i slutet av september väntas det slutliga förslaget klubbas.