SD bryter med SDU

1:52 min

Sverigedemokraterna bryter med SDU efter dagens ordförandeval i ungdomsförbundet, där Skövdepolitikern Tobias Andersson förlorade mot Jessica Ohlson. 

Sverigedemokraternas partistyrelse meddelar i ett pressmeddelande att man har beslutat att bryta med ungdomsförbundet Sverigedemokratisk Ungdom, SDU, och starta ett nytt ungdomsförbund. 

Detta efter många års konflikt som kulminerade idag när SDU:s kongress valde Jessica Ohlson till ny förbundsordförande.

Hon vann med knapp marginal över 19-årige Tobias Andersson från Skövde, som hade partiets stöd. 

Han kan nu tänka sig att kandidera till ordförandeposten i det nya ungdomsförbundet. 

-Det är inte orimligt att det skulle bli så. Jag ställer mig absolut till förfogande. 

Flera personer ur partiledningen har tidigare sagt att man kommer att bryta med ungdomsförbundet om Jessica Ohlson väljs till ordförande. Bara några timmar efter omröstningen beslutade partistyrelsen att genomföra brytningen.

–Det var tydliga med det redan innan. Och jag har alltid sagt att partiet bluffar inte. Partiet menar allvar med det här. 

Vad betyder det här för det nuvarande ungdomsförbundet?

–De kommer väl att fortsätta sin ökenvandring. Vart de går och vad de gör är jag inte intresserad av, säger Tobias Andersson. 

Hur kommer det att märkas att det är ett nytt ungdomsförbund?

–Vi kommer att bredda oss politiskt. Det har SDU behövt göra länge. Jag vill kunna diskutera allting och inte uteslutande få frågor kring invandring och feminism.

Sverigedemokraterna skriver i pressmeddelandet att konflikten grundar sig i ideologiska skiljaktigheter.

"Sverigedemokraternas medlemmar har valt att enas kring begreppen öppen svenskhet, socialkonservatism och demokrati. Ungdomsförbundet har i det längsta undvikit att ställa sig bakom detta", står det.