Psykiatrin anmäls efter elchocker

Förra året avled en kvinna efter att ha behandlats med elchocker vid psykiatrimottagningen i Falköping. Dödsfallet anmäls nu till Inspektionen för vård och omsorg.

En anhörig till kvinnan, som ligger bakom anmälan, skriver att kvinnan själv inte ville ha några elchocker som behandling mot sin depression - men att hon pressades till det av personalen.

– Hon ville inte ha ECT men övertalades och blev tvingad till det utan någon valmöjlighet, skrivs i anmälan.

Dom anhöriga misstänker att behandlingen orsakade det epilepsianfall som tog kvinnans liv.