Dyr sökning i polisregistret

En kvinnlig anställd vid polisen i Skövde sökte på sig själv och sin son i polisens datasystem.

Enligt chefsåklagaren vid särskilda åklagarkammaren hade den här slagningen i registret ingenting med kvinnans arbetsuppgifter att göra. Därför får hon ett strafföreläggande på 30 dagsböter à 90 kronor.

Hon ska också betala 800 kronor i avgift till brottsofferfonden.