Parterna långt ifrån eniga om idrottshall

Idag möttes Skövde kommun och arkitektbolaget White i rätten.

Där stod det klart att parterna står långt ifrån varandra i frågan om Billingskolans idrottshall. 

Tvisten gäller den idrottshall som byggdes vid Billingskolan. Kommunen menar att de beställt en fullstor hall som skulle mäta 40 gånger 20 meter men den nya hallen mäter bara 37 gånger 18 meter.
Skövde Kommun mötte idag arkitektbolaget White i Göteborgs tingsrätt.

Där konstaterade man att det blir en huvudförhandling då parterna står för långt ifrån varandra i frågan.

Förhandlingen ska ske i slutet utav Februari.

Skövde kommun kräver 4,4 miljoner kronor av arkitektbolaget White.