Fångar slipper varning efter misstänkt smuggling

Kriminalvården ansåg att de båda fångarna varit drivande i att smuggla in narkotika på Tidaholmanstalten och gav dem var sin varning. Men kammarrätten häver varningarna...

Rätten tycker att utredningen som Kriminalvården gjorde mest bestod av "obekräftade misstankar" från personalens sida. Sådana inte är tillräckliga för att varningar ska tilldelas, bedömer rätten. 

Fångar som får en varning kan till exempel få svårare att beviljas permissioner eller så kan det påverka när den villkorliga frigivningen sker. Därför måste en varning vara väl underbyggd, enligt kammarrätten. 

Fångarna fick sina varningar i höstas. Den ene är numera frigiven medan den andre sitter på anstalten i Kumla.