Skövdeforskare i kampanj mot sexrobotar

1:43 min

Det behövs en etisk debatt kring maskiner som ska tillfredsställa människors sexuella behov. Det anser robotforskaren Erik Billing, som startat en uppmärksammad kampanj mot sexrobotar.

– Det är ytterligare en förstärkning av att kvinnan ses som en passiv deltagare där mannen är den dominerande som har rätt att utnyttja kvinnor. Vi vet också från annan forskning att människor behöver mänsklig kontakt för att utvecklas normalt, säger Erik Billing, robotforskare vid Högskolan i Skövde.

Han beskriver en sexrobot som en mekaniserad docka gjord för att ha sex med, men till skillnad från vanliga sexleksaker kan roboten göra rörelser, prata några ord och ser ut som en människa.

– Det här presenteras som en slags partner för personer som inte kan få en partner på annat sätt. Men vi ligger långt bort från att ha en artificiell intelligens som visar empanti i de här maskinerna. 

Tillverkarna menar att roboten till och med kan minska prostitution, men enligt Erik Billing finns det ingenting som pekar på det.

– Hade det fått någon tydlig effekt på prostitution hade vi sett det nu. Men istället har vi sett en ökning.

Erik Billing och den brittiska etikforskaren Kathleen Richardsson vill få igång en etisk debatt kring robotarna. I tisdags startade de därför en kampanj som nu fått stor uppmärksamhet världen över.

– Ordet sex och robot i samma mening får uppmärksamhet. Men här finns också en debatt, för det är någonting som folk har olika syn på.