Läkemedelsstölder i Tidaholm färdigutredda

Inspektionen för vård och omsorg har utrett en lex Maria-anmälan från Tidaholms kommun gällande upprepade läkemedelsstölder. Kommunen har vidtagit de åtgärder som krävs, tycker myndigheten.

Anmälan rörde upprepade stölder av läkemedel ur apodospåsar. I några fall saknades tabletter i dospåsen och i andra fall hade vissa tabletter ersatts med andra läkemedel. Händelserna hade kunnat medföra allvarlig vårdskada men ingen patient har kommit till skada. 

Vårdgivaren har under utredningen identifierat en omvårdnadspersonal som erkänt stölderna. Den aktuella personen stängdes av från arbetet och arbetar inte längre kvar i kommunen. Händelserna är polisanmälda och berörda patienter och närstående har informerats.