Kontrollanter på slakteriet hotade

1:29 min

Livsmedelsverkets personal på Skövde slakteri ska ha blivit hotad och "otillåtet påverkad i sin myndighetsutövning". Slakteriets vd säger att han bara fått en vag beskrivning av händelsen.

På landets slakterier har livsmedelsverket särskilda veterinärer och kontrollanter som ska säkerställa att lagar och regler följs, exempelvis att inte smutsigt kött förpackas som livsmedel.

I onsdags hände någonting som gjorde att Livsmedelsverkets skyddsombud på Skövde slakteri stoppade produktionen i slakthallen för storboskap. I ett e-postbrev till sin chef, Karin Cerienius, skrev ombudet det "vid upprepade tillfällen har riktats hot om våld samt att det skett otillåten påverkan mot myndighetsperson och dess utövning".

Han skrev att det var Livsmedelsverkets personal som var utsatt och att slakteriet inte gjort tillräckliga åtgärder för att lösa problemet.

– Det här är någonting som vi från ledningen ser mycket allvarligt på. Vi kan på inget sätt acceptera att vi har personal som utsätts för påverkan, säger Karin Cerenius.

Däremot vill hon inte kommentera vad som egentligen hänt.

Det är alltså personal från slakteriet som gjort det här?

– Vår personal har utsatts för detta i sin yrkesutövning ja.

Slakteriets VD, Ove Konradsson, är starkt kritisk till produktionsstoppet som han menar är olagligt. Han säger att han bara blivit vagt informerad om en tidigare incident, och att det troligen var den händelsen som låg bakom stoppet i onsdags.

– Förra fredagen framfördes det att någon slakteriabetare hos oss hade framfört någon form av hot, men de kunde inte specificera namn eller tidpunkt och det var minst fyra eller fem veckor sedan, säger Konradsson.

– Då sa vi att vi ser allvarligt på det, men vi måste ha tid, plats och namn. Och det måste ha varit inom närtid för att vi ska kunna hantera vederbörande anställd om han gjort någonting fel.

Därför blev Kondradsson förvånad när skyddsombudet stängde slakten i onsdags, säger han. Ingenting nytt hade hänt sedan informationen förra fredagen, enligt honom. 

Karin Cerenius på Livsmedelsverket säger att slakteriet nu presenterat en lösning på problemet som de är nöjda med. På frågan hur den lösningen ser ut svarar Ove Konradsson:

– Det är den lösningen vi gjorde klart förra fredagen. Att om vi får reda på någon information om dylika ting. Alltså vilken person det är, vad som är sagt och att det skett i närtid. Då kan vi göra någon form av bestraffning. Det är den lösningen som gäller, säger Ove Konradsson