Bara älgtjurar drabbade av mystisk hudsjukdom

1:33 min

Den mystiska sjukdom som drabbar älgar i form av hudsår gäckar fortfarande expertisen. Smittan verkar bara finnas i södra Sverige och drabbar främst tjurar, ofta med stora horn.

Varför inga älgar från Norrland drabbats förbryllar.

– Vi vet inte och det är mycket intressant, om det här rör sig om en smittsam sjukdom kan det kanske komma söderifrån och inte hunnit längre upp i landet, säger Torsten Mörner, statsveterinär på SVA i Uppsala.  

SVA bad landets jägare i år att rapportera in fällda älgar som hade sår på huden.

Ett hundratal rapporter kom in i oktober, men inga från Norrland alltså. Utan bara från Götaland och Svealand, från Stockholm och söderut. Dessutom är det nästan bara älgtjurar som drabbats.

– Det är så gott som uteslutande tjurar. Vi har någon enstaka ko, men det är tjurar som drabbas, säger Torsten Mörner.

Än så länge kan inte SVA säga vad hudskadorna beror på. Det man sett är att älgarna hade bakterier i såren och vissa älgar hade också haft skabb, men det tror inte Torsten Mörner på SVA är orsaken.

– Det är inte skabb som har orsakat det. Vi vet att vi haft mycket lusflugor i år, det är möjligt att lusflugorna har ett samband med det här, men det är för tidigt att säga, säger Torsten Mörner.

– Det finns ingenting som tyder på att det skulle smitta till människa.

När tror du ni kan säga något om vad det beror på?

– Det är möjligt att vi har ett svar sent i höst eller i januari, men det är också möjligt att vi inte blir klokare än så här, det vill säga att vi ser att vi har utbredda hudsår och inflammationer men att vi inte kan hitta orsaken eller förklara det, säger Torsten Mörner.