Konserthusets direktör hoppas på hotellbygge

1:42 min

Staffan Becker,Vd på Vara konserthus, hoppas att politikerna har modet att satsa på ett hotell i Vara och ser inte hur det skulle konkurrera med näringslivet.

Drygt 10 000 personer har hittills i år besökt Vara konserthus för att gå på konferens, ungefär lika många som förra året.

– Vi har redan 200 föreställningar och konserter per år. Lägg till 160 konferenser. Med lokalerna vi har idag kan vi inte göra flera.

För att uppnå politikernas mål med att ännu fler ska besöka Vara konserthus så måste området byggas om och moderniseras då det nu är 12 år sedan konserhuset invigdes.

Kommunen vill öka antalet stora konferenser med över 250 deltagare, då krävs ett hotell i anslutning till konserthuset, annars blir det svårt att locka så stora grupper, säger Staffan Becker.

– Om kommunen har modet att satsa på ett hotell här i Vara tror jag det har en positiv inverkan på övriga hotell i kommunen.

Men skapar det inte en osund konkurrens när kommunen vill bedriva verksamheter som redan finns ?

– Det är inte min fråga att svara på.

Du är Vd och bedriver redan idag konferenser. Har du själv funderat på om det påverkar näringslivet ?

– Jag tror att Vara konserthus är en möjlighet att träffas i större grupper. Det finns inte så många anläggningar som erbjuder den möjligheten. Jag ser inget bekymmer i det.