Konserthusets konferens-rabatt ifrågasätts i Vara

1:34 min

Vara kommuns förvaltningar och bolag har halva priset på konferenser på Vara konserthus. Detsamma gäller ideella föreningar och organisationer. Rabatten är något som kommunens egen näringslivschef vänder sig emot.

– Principiellt kan man snedvrida konkurrens och det är aldrig önskvärt. Dels ur ett marknadsperspektiv, men även att man kan få misstycke. Vi ska ha bra relationer med vårt näringsliv och samverka. Rabatter ur ett näringslivsperspektiv är inte optimalt, säger Johanna Forslund Kullander, näringslivschef i Vara kommun.

Ett beslut om konferenstaxa från 2003, som dåvarande kommunstyrelse tagit, visar att kommunens förvaltningar och kommunala bolag har halva priset på konferenser vid Vara konserthus.

Detsamma gäller även ideella föreningar och organisationer.

P4 Skaraborg har tittat på fakturor från en konferenser som bildningsförvaltningen haft år. Ordinarie hyra för stora salen i konserthuset ligger på 19 000 kr för en heldag. Bildningsförvaltningen betalade 8250.

Vd:n vid Vara konserthus Staffan Becker, försvarar priserna och tycker inte det är konstigt att det egna bolaget ger rabatter.

– Vara kommun konfererar ofta här.

Leder inte det till osund konkurrens med övriga konferensanläggningar?

– Tycker du det ? Jag kan tycka att det inte är särskilt konstigt att ägaren ger rabatter till sina egna konferenser i sitt eget hus.