Svenskt Näringsliv: Kommuner ska inte konkurrera

4:31 min

Svenskt Näringsliv, som företräder företagare, menar att Vara kommun kan göra mer för att få privata entreprenörer att våga satsa på ett hotell istället för att bygga själva.

Vara kommun vill locka fler konferensgäster och besökare, därför planeras ett nytt hotell. Ett hotell som kommunen själva kan komma att bygga.

Det vänder sig några av traktens företagare emot. Ett hotell finansierat med skattemedel snedvrider konkurrensen menar de.

Kommuner ska inte syssla med verksamheter som riskerar att konkurrera ut privata aktörer.

Den frågan driver Svenskt Näringsliv hårt.

– Jag tycker att man i möjligaste mån ska försöka skapa förutsättningar för privata företag att satsa, istället för att satsa själva, säger Kristian Johansson, biträdande chef i Västra Götaland.

Vad ser du för faror med att kommunen ger sig in i vad näringslivet anser tillhör dom?

– Dels handlar det om skattepengar då det blir skattebetalarna som står med risken. Den största biten handlar om att kommunen har andra förutsättningar än företag. Risken för osund konkurrens ökar. Hur säkerställer man att man inte konkurrerar med skattepengar?

Svenskt Näringsliv företagsbarometer visar ett deras medlemmar i Vara ger ett lite lägre betyg när det kommer till frågan om konkurrens från kommunala verksamheter, berättar Kristian Johansson.

– Det finns företag i Vara som upplever problem. I förlängningen finns det ingen som vinner på att kommunen är en konkurrent. De ska vara en medspelare och inte en motspelare.

Kan det inte vara okej att med skattepengar gå in och finansiera ett hotell om näringslivet tjänar på det i förlängningen ?

– Man ska ställa sig frågan, om ingen privat aktör vill satsa, ska då kommunen satsa ? Är det något entreprenörer är bra på så är det att bedöma en marknadssituation. Att kommunen skulle va bättre på att driva ett hotell, det har jag svårt att tro.

Linnéa Frimodig
linnea.frimodig@sverigesradio.se