Misstänkta övergrepp vid boende för flyktingbarn

En anställd på ett boende för ensamkommande flyktingbarn i Skaraborg har blivit avstängd från sitt jobb. Orsaken är misstankar om psykiska övergrepp, bland annat hot, skrämsel och kränkningar.

Det är i en avvikelserapport, som en chef på flyktingboendet gjort, som det framgår att den anställde varit avstängd från sitt jobb sedan två veckor tillbaka. Detta för olämpligt beteende och misskötsel.

Tittar man vidare i rapporten så rubriceras det hela som psykiska övergrepp som ska ha sexuella inslag, men också hot, skrämsel, kränkningar och åldersdiskriminering är ikryssade i formuläret.

Socialchefen i kommunen säger att hen inte kan kommentera ärendet närmare och säger att kommunen utreder det hela för att bringa klarhet i vad som hänt. På frågan om det är annan personal eller de boende flyktingbarnen som ska ha blivit utsatta vill socialchefen inte svara.

Kommunen har inte gjort någon polisanmälan av de påstådda övergreppen.