Kommunernas beredskap kring extremism skiftar stort

2:53 min

I Skaraborg saknar de flesta kommuner lokal handlingsplan mot våldbejakande extremism, men Skövde har en lokal stödtelefon, visar P4 Skaraborgs kartläggning.

Mona Sahlin som är nationell samordnare mot våldsbejakande extremism är tydlig med sitt budskap till kommunerna. 

– Om det är någon kommun som inte har en strategi mot extremism så är det hög tid nu, sa Mona Sahlin i Studio ett i P1 tidigare i veckan.

Mona Sahlin besökte Skaraborg i början på sommaren och alla 15 kommunerna här gjorde då gemensam sak med polisen villiga att inleda ett arbete mot våldsbejakande extremism.

Idag, fem månader senare, uppger flertalet att de använder den handlingsplan som polisen då tog fram och presenterade. Men handlingsplanen är bara ett papper; där står att kommunen ska ta fram förslag till förebyggande och konkreta insatser.

Så här långt har Skara kommun kommit:

– Just nu är vi i ett informationsskede, vi kommer arbeta fram en handlingsplan, säger Bo Lennart Sandkvist, säkerhetssamordnare.

- Vi har en handlingsplan som tagits fram i samarbete med polisen men vi kommer även arbeta fram en lokal handlingsplan, säger Nathalie Winqvist som är säkerhetssamordnare i Vara.

I Lidköping är det lokala arbetet snart framme vid ett politiskt beslut:

– Den här processen har ökat kunskapsnivån hos de som är involverade, säger enhetschef Elin Liljebäck Nilsson.

I arbetet har Lidköping också försökt bredda perspektivet. Skolattacken i Trollhättan och brandattentaten mot asylboenden visar att det finns många mörka krafter i samhället, resonerar kommunen.

– Det är många som tänker snävt om radikal islamism men man måste se hela kartan alltifrån höger- till vänsterextrema och allt däremellan, säger hon.

Tibro kommun har kommit ännu längre och antog en lokal handlingsplan för några veckor sen, berättar säkerhetssamordnare Rune Eriksson:

- Viktigast är att vi informerar skolor och de som jobbar med ungdomar, idrottsledare... Och vi ska hjälpa till att förmedla det telefonnummer som släpptes nu.

Stödtelefonen öppnades nu i veckan och bemannas av Röda korset.

Skövde kommun har upprättat en egen lokal hjälplinje dit folk kan ringa om man vill ha hjälp att lämna miljöer med våldsbejakande extremism.

– Den går till två socionomer och är bemannad ständigt, säger Irene Nyberg på socialtjänsten Skövde kommun.