Foto: Privat / Mats Öfwerström / Sveriges Radio
I dag genomförs slutanförandena i hovrätten. Foto: Privat / Mats Öfwerström / Sveriges Radio

Liverapportering: Lisa Holmrättegången 25 januari

Här kan du läsa var vi rapporterade från hovrättens sista förhandlingsdag om mordet på Lisa Holm.

Mats: God morgon. Pernilla Wadebäck och jag bevakar även den sista rättegångsdagen. Vi påbörjar rapporteringen på allvar om 20-30 minuter då vi passerat säkerhetskontrollen på Skaraborgs tingsrätt.

08:17, 25 January 2016

Mats: Då är vi utanför salen och väntar på att dagens förhandling ska börja.

08:40, 25 January 2016

Pernilla Wadeback: Eftersom det är försvaret som överklagat tingsrättens dom så blir det Inger Rönnbäck som kommer hålla sitt slutanförande först. Men innan detta inleds ska åklagaren Lars-Göran Wennerholm lämna in en bild som efterfrågats. Det är ett foto på en tejpbit med den yngre broderns dna på. Sedan ska man också gå igenom 35-åringens personalia.

08:43, 25 January 2016

Häktesbilen till vänster som 35-åringen nyss anlände i.

08:49, 25 January 2016

Mats: Nu kallas vi in i salen.

09:00, 25 January 2016

Per: Jag undrar om inger Rönnbäck i sitt slutanförande hadde hoppas på att den yngre brodern är delaktig tillsammans med 35 åringen eftersom det tydligen finns dna från honom på flera ställen,, Kan Inger Rönnbäck även överklaga hovrättens dom vidare..

Pernilla Wadebäck: Redan i tingsrätten pekade hon mot den yngre brodern. Det finns dna från den yngre brodern på en tejpbit i ladan, men inte på några andra ställen som har koppling till Lisa Holm. Hon kan överklaga till Högsta domstol.

09:00, 25 January 2016

Mats: Lisa Holms familj är på plats i rätten i dag.

09:02, 25 January 2016

A: HD borde inte pröva fallet om hon inte kommer med något nytt. Det har varit exakt samma sak som i Tingsrätten. Ingenting nytt har framkommit och hennes vittnen tillför inget till 35-åringens fördel. Yngre brodern har alibi, dessutom

09:04, 25 January 2016

Mats: Man börjar med 35-åringens personliga förhållanden. En genomgång av dessa.

09:05, 25 January 2016

Pernilla Wadebäck: Angående tejpbiten med den ynre broderns dna så har forensiker på NFC meddelat att ändarna på denna tejpbit inte kunnat sammanpassas med någon av tejpbitarna som satt runt Lisa Holms ansikte. Detta meddelade åklagaren nu till hovrätten.

09:05, 25 January 2016

A: HD borde inte pröva fallet om hon inte kommer med något nytt. Det har varit exakt samma sak som i Tingsrätten. Ingenting nytt har framkommit och hennes vittnen tillför inget till 35-åringens fördel. Yngre brodern har alibi, dessutom

Pernilla Wadebäck: Mycket riktigt att frun till 35-åringen ger den yngre brodern alibi. Det är ganska vanligt att en hovrättsdom överklagas men ovanligt att HD väljer att ge prövningstillstånd.

09:07, 25 January 2016

Mats: Nu läser man högt ur frivårdens personutredning. Där säger han bland annat att han har haft en bra uppväxt utan missbruksproblem.

09:07, 25 January 2016

Mats: I Migrationsverkets yttrande, som man läser ur, framgår att det inte finns några hinder för utvisning efter eventuellt straff.

09:09, 25 January 2016

pia: Är hela familjen där dvs alla tre?

Mats: Ja.

09:13, 25 January 2016

Mats: Just nu diskuteras hur mycket pengar 35-åringen har på banken.

09:14, 25 January 2016

Mats: Nu börjar försvarets slutanförande.

09:14, 25 January 2016

Mats: Rönnbäck säger att 35-åringen aldrigt vacklat i sin berättelse, att han är oskyldig.

09:16, 25 January 2016

Mats: "Mycket i det här målet handlar om tider, bilar och så vidare", säger Rönnbäck.

09:17, 25 January 2016

Mats: "Vi skulle behöva veta mycket mer, men vi får hålla oss till det vi vet i ärendet", säger hon.

09:18, 25 January 2016

Mats: Hon säger att många som varit med och letat efter Lisa Holm har anknytning till familjen Holm och ifrågasätter vem som egentligen lett sökandet.

09:20, 25 January 2016

Mats: "Det förefaller som polisen inte klarade av sin uppgift. De lät militären ta över inledningsvis".

09:20, 25 January 2016

Mats: "Det här byltet som Missing People hittar vid rishögen. Hur har det tagits om hand?" frågar sig Rönnbäck.

09:21, 25 January 2016

Mats: Hon säger nu att polisen inte fick tillstånd att pejla Lisa Holms mobil direkt, och att man då gav upp och åkte hem på måndagmorgonen. "Då var militären kvar och jobbade", säger Rönnbäck.

09:23, 25 January 2016

Mats: Lisa Holms pappa tappade nu besinningen på försvarsadvokaten och skrek åt henne att "sluta ljuga".

09:25, 25 January 2016

Mats: Det här hände när Rönnbäck sa att det var pappan som bett Missing People att leta i området där jackan och hjälmen hittades.

09:26, 25 January 2016

Mats: Pappan bad sedan om ursäkt och lugnade sig snabbt.

09:27, 25 January 2016

Mats: Angående DNA-bevisningen säger Rönnbäck att DNA är ett svårt område, och att vi inte är så duktiga på det i Sverige.

09:27, 25 January 2016

Mats: "Resulten blir annorlunda om hypoteser ändras", säger hon.

09:28, 25 January 2016

G: "Tejpbitar runt Lisa Holms ansikte" Vad var anledningen till att hon var tejpad? Jag har följt er gm hela rättegången men visste inte detta.

Pernilla Wadebäck: Enligt åklagaren ska tejpen ha koppling till det sexuella motivet, tejpen har virats runt ansiktet efter hängning.

09:28, 25 January 2016

Mats: Rönnbäck hänvisar till en artikel i Helsingborgs Dagblad från 2009 där bevisvärdet med DNA ifrågasätts.

09:29, 25 January 2016

Sanna: Rönnbäck är inte lite fräck...

09:31, 25 January 2016

Mats: "Det har inte blivit den bästa kontakten mellan min klient och förhörsledaren", säger Rönnbäck och hänvisar till hennes vittne som varit kritisk mot förhörsmetoderna.

09:31, 25 January 2016

Adam.: Högsta domstolen i Stockholm får runt in runt 5100 ansökingar varje år av de fall meddelar man prövingstillstånd i ca 140 fall. Källa: Sveriges domstolars hemsida.

09:32, 25 January 2016

Mats: "Det lägger sig som en hinna över hela utredningen", säger Rönnbäck angående att polisen ska ha berättat för honom i förhör att han var uthängd med bild i hemlandet, bland annat.

09:34, 25 January 2016

A: Att ingen protesterar mot Rönnbäcks utspel. Ttcker att hon har korsat en del gränser faktiskt.

Pernilla Wadebäck: Hon är i sin fulla rätt att försvara sin klient. Hovrättslagmannen påpekade också när pappan blev upprörd att åklagaren och målsägarbiträdet får tillfälle att bemöta hennes uppgifter. Det kommer de säkerligen göra. Eftersom detta troligen är sista tillfället som parterna möts i detta rättsfall så märks det i salen att tonen höjts och att argumenten vässats.

09:35, 25 January 2016

Mats: "Det är mycket som inte är gjort i den här förundersökningen. Man till exempel inte undersökt byssjan. Det verkar finnas en blodbesudling där", säger Rönnbäck.

09:36, 25 January 2016

Mats: "Man har inte undersökt dunken med bränsle i byssjan", säger hon.

09:37, 25 January 2016

Mats: "Man har inte undersökt fibrer som kan ge mycket. Som kan fria 35-åringen kanske", säger Rönnbäck.

09:37, 25 January 2016

Mats: "Man har heller inte utrett, menar jag, teleskopslastaren", säger hon.

09:38, 25 January 2016

Mats: "Det kanske var någon som körde den som haft anledning att köra den vid den här tiden"

09:38, 25 January 2016

Mats: "Man har inte heller tagit fram någon logg över larm i kaféet i Blomberg. Det hade väl varit intressant?", säger hon.

09:39, 25 January 2016

Mats: "Kaféet är heller inte undersökt. Det anser jag att man borde ha gjort".

09:39, 25 January 2016

Mats: "Man har låtit bli att kontrollera några hårstrån man hittade på Lisa. Visst det kanske inte gick med standardmetododik, men det finns ju andra metoder"

09:40, 25 January 2016

Mats: "Det kanske inte var intressant, men i ett mordmål måste man undersöka allt", säger Rönnbäck.

09:41, 25 January 2016

Mats: "Man har inte heller, menar jag, försökt få fram fingeravtryck på de här sakerna som alldeles uppenbart är utlagda".

09:42, 25 January 2016

Nettan: Kan Rönnbäck förklara hur DNA efter han och frun fanns innanför byxorna till Lisa? Och DNA forskning har väl gått framåt sedan 2009? Lite väl sent att klaga på allt som inte undersökts.

09:42, 25 January 2016

S.K.: Detta fallet är sjukt , mycket sjukt , han är icke skyldig till detta mord , må hända är han inblandad , men inte skyldig till mordet , det är min åsikt !

09:42, 25 January 2016

Mats: "Det har inte funnits någon egentlig genomgång av de sakerna"

09:43, 25 January 2016

Mats: "Att jag tog in Billy Bertilsson var ju förstås för att kunna tala om att det funnits en bil vid 18:10, plus minus någon minut,på den sida där Lisa Holm har sin moped."

09:44, 25 January 2016

Mats: "Så här har man gjort. Man har struntat i att följa upp tips. Han är inte den enda", säger hon.

09:44, 25 January 2016

Mats: "Alla som säger att de ringt polisen är inte med i den här loggen", säger hon.

09:45, 25 January 2016

Kalle: Har de hittat 35-åringens DNA på Lisa Holms kropp eller var det bara på kläderna? Vad som än händer så hoppas jag att det är mördaren som kommer att sitta inlåst under lång tid.

Pernilla Wadebäck: Inte på kroppen utan på kläderna.

09:46, 25 January 2016

Mats: "Det här bladet som finns på flickans kropp. Det är grönt och ser färskt ut. Kanske kunde man ha undersökt det med DNA och se var det kom från?", säger Rönnbäck.

09:46, 25 January 2016

Per: Advokat Inger Rönnbäck sköter sig utmärkt i pläderingen. "Utom rimlig tvivel"

09:46, 25 January 2016

Mats: "Sammantaget måste jag säga att jag inte är imponerad av utredningen. Man har jobbat på, men har kanske ont om resurser", säger Rönnbäck och påpekar att hon jobbat som åklagare i 15 år.

09:47, 25 January 2016

AB : Har advokater några etiska riktlinjer som de måste hålla sig till? Tycker försvarsadvokaten börjar slå under bältet......

Pernilla Wadebäck: Ja det finns etiska regler och det påpekade hon inledningsvis, hon förklarade också att det skulle vara helt oetiskt av henne att försöka få sin klient att "skapa" en berättelse. Han hävdar att han är oskyldig och aldrig träffat Lisa Holm.

09:47, 25 January 2016

Mats: "Vi vet att hennes Instagramkonto vid ett tillfälle blev kapat, men man vet ändå inte bakgrunden", säger Rönnbäck.

09:48, 25 January 2016

H: Har åklagarsidan biträde av polisen idag?

Pernilla Wadebäck: Lars Johansson som ledde utredningen finns med i rättssalen idag, men sitter inte vid åklagaren.

09:50, 25 January 2016

Mats: "Vi vet att hon presenterades för godsägaren den här dagen.", säger Rönnbäck.

09:50, 25 January 2016

Ann-Sofie: Hur länge får hon hålla på? Finns det tidsgräns?

Pernilla Wadebäck: Nej, men hovrätten kan säkert ha synpunkter om de anser att det svävar iväg.

09:50, 25 January 2016

Mats: "Mopeden kan ha varit stående hela tiden, men det kan också varit så att hon påbörjat färden. Just den vägen hon säger sig skulle åka. Den kunde man ha kontrollerat".

09:51, 25 January 2016

Mats: "Kan hon ha gjort upp med en kompis att träffas på något sätt - helt oskyldigt?"

09:52, 25 January 2016

Mats: "Vad kan ha hänt annars. Vi vet att det varit mycket stölder på gården. Kan hon ha kommit att se någonting?" säger Inger Rönnbäck.

09:52, 25 January 2016

Mats: "Vi vet att hon var blyg och aldrig skulle ha följt med någon frivilligt"

09:53, 25 January 2016

Mats: "Att pappan hör att hon talar svenska vid fickringningen. Det säger att så här pass sent efter att hon slutat så hanterar hon sin telefon och råkar ringa upp sin pappa. Hon har slutat för en kvart sedan."

09:54, 25 January 2016

Kalle: När skedde fickringningen?

Pernilla Wadebäck: KL 18:26. Enligt utredningen är mobilen påslagen kl 18:39 men inte kl 18:59.

09:55, 25 January 2016

Mats: "När det gäller bilar. Väldigt många färger och sorter och diffusa beskrivningar", säger Rönnbäck.

09:56, 25 January 2016

Mats: "Så har man kommit fram till vissa bilar och vissa vittnesuppgifter som skulle kunna säga att min klient är skyldig"

09:57, 25 January 2016

Mats: "35-åringen har förklarat sig så gott han kan. Han har berättat om handsken han hittat, först av alla när han kom in i ladan klockan sju".

09:59, 25 January 2016

Mats: "Ingen tror ju på att den där handsken varit där hela natten. Den har ju så klart lagts in där. Ladan har ju varit öppen hela natten"

09:59, 25 January 2016

Mats: "Han hade ju absolut kunnat ta hand om den. Men det har han inte gjort"

10:00, 25 January 2016

Mats: "När han sedan märker att han blir mer intressant. Han ska topsas och förhöras. Han blir bekymrad. Han tänker jag är gästarbetare från Litauen och så vidare"

10:01, 25 January 2016

Nettan: Någon som vet om bränsledunken hade stått där länge?

Pernilla Wadebäck: En bränsledunk står precis vid ingången, den är inte täckt av damm och har troligen ställts dit nyligen. En dunk står framför det klädskåp där kroppen hittats och har alltså ställts dit efter att kroppen placerats där.

10:01, 25 January 2016

Mats: "Han har varit lågmäld men bestämd. Han är ingen märklig typ. Han har suttit här och lyssnat", säger Rönnbäck.

10:03, 25 January 2016

Nettan: Tack för svar,tänkvärt....

10:04, 25 January 2016

Mats: "Det är så sjukt för honom. Att han klarat detta utan att ramla ihop helt. Det är starkt", säger Rönnbäck.

10:04, 25 January 2016

Mats: Hon säger dock att han har fått besöka läkare två gånger efter att ha mått dåligt på häktet.

10:05, 25 January 2016

Mats: "Att han på en normal tid ska ha fått med sig flickan och tagit livet av henne, genom att hänga upp henne. Jag går inte in på några beskrivningar av det"

10:06, 25 January 2016

Mats: "Då ska han också ha hunnit att få ner henne, åka i väg, få in henne i byssjan på extremt kort tid. Framförallt vore det osmart av en person som trivs på Blomberg".

10:06, 25 January 2016

Hans: Varför hänvisar försvaret till att ytterligare fynd, ska testas med DNA, när hon tidigare har underkänt dessa metoder och svenska teknikers kunskap i ämnet?

10:07, 25 January 2016

Mats: "Skulle han ta det här riskerna? Han var på väg att åka hem snart som han gör med jämna mellanrum. Det är ju så många som har möjlighet att upptäcka honom. Och sedan vara i det här området hela veckan?"

10:08, 25 January 2016

hanna: hur länge får hon prata?

Pernilla Wadebäck: Det finns ingen direkt tidsgräns men lagmannen säger nog till om hon inte håller sig till målet.

10:08, 25 January 2016

Ann-Sofie: Det måste vara fruktansvärt för Lisas föräldrar och syster att lyssna på Inger Rönnbäck.

10:08, 25 January 2016

G: Instämmer med Per. Imponerande framställning av Rönnbäck.

10:09, 25 January 2016

Mats: "Ingenting har framkommit som är dåligt om honom av vittnena", säger Rönnbäck. Och pekar på ett undantag.

10:09, 25 January 2016

Mats: "Vi vet att han har blött i bland. Blod som torkar kan lösas upp i fukt. Ladan var halvfuktig i bland. Om en person släpas på en sådan plats kan den få blod på sina kläder"

10:10, 25 January 2016

Mats: "Jag påstår inte att någon polis med vilja gjort någonting för att sätta dit honom, men det kan ha skett ett misstag. När man samlar in material är det oerhört viktigt att det sköts på rätt sätt, det vet vi ingenting om"

10:12, 25 January 2016

Mats: "Familjen har haft ett konstigt besök i sin bostad. Vad gjorde den personen där. Det går att ta med sig kläder om man planerat. Det är lite Twin Peaks över det. Det får vi inte utesluta", säger Rönnbäck.

10:13, 25 January 2016

G.P.: Veritabelt skitsnack.

10:13, 25 January 2016

B: Drar hon verkligen in Twin Peaks i detta....

10:14, 25 January 2016

Mats: "Jag är inte säker på att det är ladan som är brottsplatsen", säger Rönnbäck.

10:15, 25 January 2016

Kalle: Enligt åklagarens beskrivning av händelseförloppet, skulle GM alltså ha mördat, tejpat och flyttat (etc) kroppen på ca 1,5 timme?

Pernilla Wadebäck: Ja, det stämmer. Enligt åklagaren är det fullt möjligt under detta tidsspann. Det tar ca 5 min med bil mellan ladan i Blomberg och Martorp där kroppen påträffades.

10:16, 25 January 2016

Mats: "35-åringen har såklart mycket dna på snörstumpar. Han har jobbat mycket i det här utrymmet", säger hon.

10:17, 25 January 2016

g: G.P.: Vad grundar du det på? Det har ju kommit fram i tidigare vittnesmål att någon varit inne i familjens bostad.

Pernilla Wadebäck: Det är 35-åringens fru som uppgett att någon varit i deras bostad men de vet inte om något saknats.

10:18, 25 January 2016

Mats: "Anledningen att han så småningom togs var ju det här mötet på Martorp", säger hon.

10:18, 25 January 2016

Kalle: Har dom säkrat nåra DNA spår efter GM i byssjan? I så fall var?

Pernilla Wadebäck: Nej

10:19, 25 January 2016

Mats: Hon syftar på mötet med Missing people. "Det visar sig att de har kort kontakt och de har svårt att förstå varann. 35-åringen var där för att leta mask", säger Rönnbäck.

10:19, 25 January 2016

H: Många åsikter och synpunkter på vad Rönnbäck gör. Återigen så är det hennes uppgift att försvara sin klient och därigenom så tvivel. Det är så en rättsstat är tänkt att fungera.

10:21, 25 January 2016

Mats: "35-åringen menar bestämt att han inte försökt stoppa någon sökning. Det är naturligt för honom att vara på den här platsen"

10:21, 25 January 2016

Mats: "Det finns ingenting i bilen, fast den är noga undersökt, som pekar på att han haft en kropp där".

10:22, 25 January 2016

Mats: Rönnbäck säger att "joggerskan" log när hon kom in i tingsrätten för att förhöras, och hon menar att det sänker vittnets trovärdighet.

10:22, 25 January 2016

Jackie: Trams att ens nämna Twin Peaks i detta sammanhang. Att en människa som har haft en bra uppväxt och inte har missbruksproblem har inget med sexuella störningar att göra.

10:23, 25 January 2016

Mats: "Det är mycket som vänts emot 35-åringen. Det är hans dator som det visats bilder från. Han blev upprörd över det här"

10:25, 25 January 2016

Mats: "Vi har sedan förstått att de här bilderna är sådana som följer med om man går in på en vanlig porr-portal", säger Rönnbäck.

10:25, 25 January 2016

hanna: asså hon har ändå gjort lite bättre jobb denna gång än sista gången tycker jag, men ibland förstår jag inte hur hon tänker,

10:26, 25 January 2016

V: Jag respekterar Rönnbäcks rätt/skyldighet att försvara sin klient. Men detta känns larvigt. Hon svingar ju helt vilt, likt tidigare när hon drog in G.W i det hela. På gränsen till komiskt. Dock svårt att bilda sig en uppfattning när man inte hör det med egna öron utan endast läser här men allt känns väldigt osammanhängande, hon går inte in i minsta detalj på något och förklarar vidare.

10:28, 25 January 2016

Mats: Rönnbäck säger att vittnena som sett litauernas bil påväg mot Blomberg vid den kritiska tidpunkten tagit fel på dag. "Varför skulle man vinka glatt om man håller på att mörda någon"

10:31, 25 January 2016

Mats: Nu tar rätten en paus till 10:45.

10:31, 25 January 2016

PIA: Varför har inte 35-åringen genomgått rättspsykiatrisk undersökning ?

Pernilla Wadebäck: För att han inte anses sjuk.

10:32, 25 January 2016

Anders Z: Ja det klart man kan ha synpunkter på Rönnbäcks argumentering. Men strikt juridiskt handlar och argumenterar hon på ett korrekt och genomtänkt sätt. Hon försöker att så tvivel- minska tillförlitligheten- i polisens utredning och åklagarens bevis och argument, i åklarvittnenas uppgifter, polisens undersökning och säkerställande av brottsplats och föremål som är relevanta för utredningen, brister- att man inte undersökt vissa föremål etc. Hon agerar korrekt. Därmed inte sagt att hon har rätt. Men sin uppgift sköter hon.

10:34, 25 January 2016

Per: Alldeles rätt skrivit Anders Z..

10:38, 25 January 2016

g: Kanske ska man inte dra för stora växlar på "Twain Peaks". Jag uppfattade det som att det hänt saker som kan uppfattas som litet'mysko' och som man inte kan sätta i ett adekvat sammanhang.

Mats: Ungefär så var nog advokatens tanke.

10:41, 25 January 2016

Per: Under utredningens gång upptäcker polisen att det lilla samhället ruvar på mörka och mystiska hemligheter och att inget i Twin Peaks är vad det synes vara.Det är vad inger Rönnbäck menar i sin framställning.

10:42, 25 January 2016

P: Vad är den logiska förklaringen/hypotesen om HUR DNA hamnat INNANFÖR byxorna? Kan man ge en rimlig förklaring till detta? Hur skulle det gått till?

Mats: Hon har inte berört det än.

10:43, 25 January 2016

Kalle: I ena stunden är GM smart och metodisk och klarar av en massa saker på extremt kort tid men i andra stunden verkar han bara vara dum och lämnar en kropp i ett skåp för andra att upptäcka? Låter väldigt konstigt.

10:43, 25 January 2016

Saga: Finns de bevis på att hon ringt pappan

Mats: Ja. Det finns en fickringning från Lisa Holms telefon till pappan 18:26.

10:44, 25 January 2016

Mats: Här kan ni höra pappans ilska mot advokat Rönnbäck tidigare:
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=6352810

10:46, 25 January 2016

Kalle: Får ni inte sända live (ljud) från rättssalen?

Mats: Det är ingenting vi vill göra av publicistiska skäl. Men vi tankar ner allt ljud från förhandlingen, som jag tror att andra medier eventuellt köper av oss.

10:49, 25 January 2016

Mats: Då går vi in igen efter pausen.

10:50, 25 January 2016

G: Vad har slutpläderingen för värde? Och kan man verkligen hänvisa till vad jag förstått ett tv-program "Twin Peaks" utan att förklara varför. Rätten ska väl inte behöva ta reda på vad som åsyftas, eller?

Pernilla Wadebäck: Detta är den del i processen där parterna får väga samman allt som sagts under rättegången och lyfta fram det som man anser är viktigt för rätten att tänka på innan de avkunnar domen.

10:52, 25 January 2016

Mats: Nu tar Rönnbäck upp fruns vittnesmål. "Jag menar att hon gett sin man alibi", säger hon.

10:52, 25 January 2016

Kalle: När kan vi förvänta oss domen från hovrätten?

Pernilla Wadebäck: Två till tre veckor gissar jag. De kommer meddela datum för dom det sista idag.

10:52, 25 January 2016

Mats: "Det är ingenting i det hon berättar som tyder på att hon överdrivet vill hjälpa honom", säger Rönnbäck.

10:53, 25 January 2016

Christer: Att stoppa i kroppen i skåpet är en nödlösning givetvis för det började krylla av folk som letade efter henne vilket gjorde att gärningsmannen inte hann med det han skulle

Pernilla Wadebäck: Kroppen gömdes i arbetsboden innan Lisa Holm var saknad enligt åklagarens händelsekedja.

10:53, 25 January 2016

Mats: "Hon har velat komma och vittna, men hon har varit livrädd för att komma till Sverige".

10:54, 25 January 2016

titti: Varför får vissa sina åsikter framförda här???

Pernilla Wadebäck: Vi kan inte publicera allt, dessutom väljer vi bort vissa inlägg om vi anser att det gränsar till personangrepp, om det inte är relevant för fallet, om vi svarat på frågan tidigare i tråden eller om det handlar om uppgifter som kan vara kränkande för offret, dess anhöriga eller för den åtalade och dennes familj.

10:55, 25 January 2016

Mats: "Jag vill aldrig mer komma till ert land, säger hon. Polisen på Arlanda sa till henne att hon skulle åka hem till sitt jävla skitland, och det tänker hon på . Hon är känslig", säger Rönnbäck.

10:55, 25 January 2016

Mats: "Det har blivit väldigt mycket mer rätt nu när hon har blivit förhörd", säger Rönnbäck.

10:57, 25 January 2016

Mats: "NFC ligger under polisen - det måste man ha med i beräkningen"

10:57, 25 January 2016

Anna: Stämmer det att Lisa Holms anhöriga sitter och håller i varandras händer hela tiden?

Mats: Nej. Inte just nu i alla fall.

10:58, 25 January 2016

Pernilla Wadebäck: NFC är alltså Nationellt Forensiskt Centrum, det som tidigare var SKL. Det är där man gör bla alla dna-tester. Labbet ligger i Linköping.

10:59, 25 January 2016

Mats: Hon säger att det inte kan uteslutas att DNA-spåren som pekar ut hennes klient beror på kontaminering.

11:00, 25 January 2016

Christer: Vad säger den åtalade?! sÄGER HAN VERKLIGEN INGENTING?!

Pernilla Wadebäck: Han fick lite frågorn angående sin ekonomi när hans personliga förhållanden gicks igenom. Men i övrigt säger han inget.

11:00, 25 January 2016

Elin: Vad står GM för?

Pernilla Wadebäck: Förkortning för gärningsman.

11:01, 25 January 2016

Mats: Angående Lisa Holms örhängen i ladan så säger Rönnbäck att de inte fanns där från början.

11:01, 25 January 2016

Mats: Hon menar att den förste hundföraren på plats borde ha hittat dem.

11:02, 25 January 2016

Mats: "Det fanns ingenting på Lisa Holms kropp som kom från 35-åringen", poängterar Rönnbäck.

11:04, 25 January 2016

Per: Kan du förklara kontaminering. för dom som inte känner till detta.

Pernilla Wadebäck: Kontaminering är när ett dna "smitas", alltså om ett DNA-prov förorenas av annat dna. Jag tror också att Rönnbäck syftar på att en "dna-fläck" på ett ställe på plagget kan ha avsatts på fler ställen på plagget när forensikerna och polisen har hanterat plaggen.

11:05, 25 January 2016

Christer: Mats) hur ser den åtalade ut, hur är han? Tittar han ut över människor eller sitter han tittar ner i bordet?

Mats: Han sitter och tittar ner i bordet. Det har han gjort genomgående under båda rättegångarna. Lisa Holms pappa sitter ofta och tittar rakt på honom.

11:07, 25 January 2016

Mats: "Varför skulle brodern ha med detta att göra. Ja han har inget bättre alibi än någon annan", säger Rönnbäck.

11:08, 25 January 2016

Christer: I Tingsrätten har sagts att GM ska betala löjliga 50,000 till offrets anhöriga, vilket i mina öron är ett skämt. Femtio tusen? Hur har man kommit fram till den summan? Kommer ersättningsyrkandet att omprövas här?

Pernilla Wadebäck: 50 000 till en nära anhörig är praxis, familjen har heller inte yrkat på mer. Deras målsägandebiträde sa redan i tingsrätten att pengarna inte har betydelse för dem. Men det händer i andra brottmål att man yrkar på högre belopp och då motiverar målsäganden lidandet (tex om ett barn mister en förälder i samband med ett mord och då måste växa upp utan denne så kan det motivera ett högre skadestånd). Inför tingsrättens dom så sa Rönnbäck att OM 35-åringen ändå skulle dömas för mord så var beloppet på 50 000 skäligt.

11:09, 25 January 2016

Mats: "Man måste överväga honom minst lika mycket som 35-åringen. Tejpbiten som han har +4 på är högintressant".

11:09, 25 January 2016

Mats: Angående sexualbrottsexperten som vittnat säger Rönnbäck att han säkert är bra på sitt jobb, "men han vet ingenting om 35-åringen", säger hon.

11:10, 25 January 2016

Mats: "Han pratar om att det förekommer sexualbrottssadism, men han säger inte att 35-åringen är sådan. Det måste man skilja på ".

11:11, 25 January 2016

Mats: "Han säger att brottet KAN vara sexuellt motiverat, men han vet inte", säger Rönnbäck.

11:12, 25 January 2016

Marita: Har läst hela förundersökningen, tycker inte man kan säga att polisen agerat fel under förhören. Vad tycker ni?

Pernilla Wadebäck: Vi har inga åsikter kring detta. Jag vet att en del undrat varför Inger Rönnbäck inte reagerade på plats när hon satt med vid flera av förhören.

11:12, 25 January 2016

Åsa : Varför tar man inte och förhör brodern igen?

Pernilla Wadebäck: Brodern är förhörd och hans uppgifter finns med i förundersökningen. Han var inte tvingad att vittna i tingsrätten eftersom han är nära anhörig till den åtalade, han valde att avstå. I hovrätten har han inte kallats att vittna.

11:15, 25 January 2016

Lena: Det är en aning dubbelt att en tejpbit med broderns dna är högintressant trots att den ej var i närheten av Lisa utan fanns på broderns arbetsplats medan all dna på Lisas kläder och snören inte är intressanta enligt advokaten.

11:16, 25 January 2016

Mats: Rönnbäck resonerar nu kring att det inte är säkert att Lisa Holm blev hängd.

11:16, 25 January 2016

Mats: Hon kan lika gärna ha blivit strypt, menar advokaten.

11:16, 25 January 2016

Anders Z: En eloge till Er för en saklig och objektiv rapportering. Helt rätt att sovra bland inläggen och tyckandet. Det är ju de facto inget debattprogram utan en relevant rapportering från en brottsmålsförhandling i Hovrätten.

11:17, 25 January 2016

Mats: Hon belyser att ladan inte var avspärrad hela tiden under den aktuella veckan, och att spår alltså kunnat planterats.

11:17, 25 January 2016

ASG: Det fanns väl förhör där Inger Rönnbäck inte var närvarande?

Pernilla Wadebäck: Ja, men i de förhör som Pål Johansson, fd kriminalkommissarien, hade synpunkter på var hon närvarande. Hon var däremot inte med när frun förhördes. Frun hade då en egen advokat närvarande.

11:20, 25 January 2016

Mats: 18 juni kom ett preliminärt obduktionsprotokoll och där var inte dödsorsaken fastställd, poängterar Rönnbäck.

11:21, 25 January 2016

Mats: Hon tycks mena att rättsläkaren senare påverkats i sin bedömning av förundersökningen.

11:22, 25 January 2016

Mats: "Vi vet inte hur det varit. Vi vet inte om hon varit upphängd", säger Rönnbäck.

11:23, 25 January 2016

Lena: Dna kan inte bara fälla människor. Det kan fria också.

Pernilla Wadebäck: Mycket riktigt. Det är som flera experter menar; det viktigaste är hur och när dna:t avsatts. Däri ligger ju motsatsen mellan åklagaren och försvaret. Åklagaren lade fram en rimlig förklaring som tingsrätten tog till sig i domen. Försvaret kom, enligt tingsrätten, inte med någon förklaring och lyckades inte enligt tingsrätten skapa "rimligt tvivel" för att det skulle vara någon annan som placerat dna:t där det hittats. Nu får hovrätten bedöma fallet.

11:26, 25 January 2016

Mats: När det gäller alibit säger advokaten att "agendan i utredningen var att det var han, men det har inte kunnat visas i utredningen fullt ut".

11:27, 25 January 2016

Mats: Att frun i förhör sagt att mannen inte var hemma vid den kritiska tidpunkten så beror det på att "hon hotades om att inte få träffa sin pojk mer", säger Rönnbäck.

11:28, 25 January 2016

Mats: Rönnbäck antyder att frun lockats med att släppas fri om hon sa så som polisen ville.

11:29, 25 January 2016

Mats: Advokten lyfter fram ett vittne som sett en annan bil den aktuella kvällen klockan 20 till 20:30. Det är en utlandsregistrerad bil.

11:30, 25 January 2016

Åsa : Gör ont i hjärtat när man försöker förstå vad familjen o alla nära & kära går igenom. Önskar att all sanningen kommer fram och familjen kan få finna ett lugn o sörja ifred och på riktigt...... Måste vara så fruktansvärt med denna ovisshet.... Alla tankar går till Lisas familj!

11:30, 25 January 2016

Mats: "Men man utgick tidigt från att 35-åringen var förövaren i detta. För det hade gärningsmannaprofilgruppen kommit fram till, att det var en person med god kännedom om området", säger hon.

11:31, 25 January 2016

Mats: Rönnbäck pratar nu om olika icke namngivna personer som tänkbara gärningsmän. Personer som hon anser att polisen inte kollat upp tillräckligt.

11:34, 25 January 2016

Mats: "Man kan undra: Varför hittar man inte kroppen tidigare?" säger Rönnbäck.

11:34, 25 January 2016

AB : Har fruns försvarsadvokat förhörts? Har hen samma åsikt att polisen pressat frun fel?

Pernilla Wadebäck: Jag har varit i kontakt med fruns försvarsadvokat. Han har berättat att hon fått ta emot hot via facebook, men han har inte nämnt att hon ansåg sig vara hotad av polisen under förhör.

11:35, 25 January 2016

Mats: "Stort frågetecken för jackan och hjälmen som ligger synliga på rishögen. Vilken typ av person lägger det synligt. Inte 35-åringen. Han är inte korkad. Han är eftertänksam och klok. Var det nyligen utlagt? Har det samband med sakerna längs vägen?" säger advokaten.

11:36, 25 January 2016

Mats: "Polisen har inte haft kontroll på området. Jag uppfattade det här från början som polislett, men allt eftersom tiden gått har jag börjat fundera på om det varit militärlett. Men det får man aldrig veta, och det är väldigt obehagligt"

11:38, 25 January 2016

Anna: Sänder någon detta live så man kan se och höra de?

Pernilla Wadebäck: Det är ingen som sänder live från rättssalen, det är inte tillåtet.

11:39, 25 January 2016

Mats: "Vi vill inte peka ut brodern, men vi vill ändå nämna honom", säger Rönnbäck.

11:39, 25 January 2016

Mats: Advokaten tar också upp Helenafallet och säger att polisen har press på att lyckas. "Man har ju misslyckats tidigare", säger hon.

11:40, 25 January 2016

Christer: Vem är Helena?

Pernilla Wadebäck: En 22-åring kvinna i Mariestad som är spårlöst försvunnen sedan 1992.

11:41, 25 January 2016

Christer: Menar Rönnbäck att utredningen inte gjordes med open mind? Osannolikt. Då skulle ju en mördare gå fri nu..

11:41, 25 January 2016

Mats: Yppandeförbudet i målet har begränsat 35-åringens möjligheter till insyn, säger Rönnbäck.

11:41, 25 January 2016

Mats: "Media har vältrat sig i det här målet på ett osunt sätt. Ingen har kunnat undgå att påverkas. Själv har jag slutat läsa vad de skriver. Ett mediadrev utan motstycke", säger Rönnbäck.

11:42, 25 January 2016

Mats: Advokaten beskriver att hon tappat ett vittne på grund av att vittnet redan bestämt sig för att 35-åringen var skyldig efter vad hon fått veta i media.

11:43, 25 January 2016

Mats: "Det förstör vårt rättsmedvetande", säger advokat Rönnbäck.

11:44, 25 January 2016

ASG: Mediadrevet har verkligen varit osunt

11:44, 25 January 2016

Mats: "Vad som är mest allvarligt är att man inte utrett några andra personer" än de tre litauerna, säger Rönnbäck.

11:45, 25 January 2016

Mats: "Oavsett hur han döms så kvarstår det många frågetecken. Det är personer som redan börjat skriva böcker om det här", säger hon.

11:46, 25 January 2016

Mats: "Om han döms för det här får väldigt många människor i vårt samhälle alltid ha någon med sig, för att inte riskera att bli oskyldigt tagna", säger Rönnbäck.

11:47, 25 January 2016

Åsa: Hur länge kan man följa liverapporten här?

Pernilla Wadebäck: Tills dagens förhandling är avslutad. Vi kommer också ta upp detta i radion i eftermiddag. Återkommer med tider.

11:47, 25 January 2016

Mats: "Hellre fria än fälla gäller fortfarande. Jag menar att han ska frikännas och släppas från häktet"

11:48, 25 January 2016

Lena: Måste det inte finnas några skäl att utreda andra personer? Att undersöka andra alternativ och inte finna några är en annan sak.

Pernilla Wadebäck: Andra personer har utretts, två har varit häktade (brodern och frun)

11:49, 25 January 2016

Mats: Om hovrätten ändå skulle fälla mannen, öppnar nu Rönnbäck för att han borde genomgå en rättspsykiatrisk undersökning.

11:49, 25 January 2016

Mats: Nu blir det lunchpaus till strax efter klockan 13.

11:49, 25 January 2016

Mats: I tingsrätten sa hon ingenting om en sådan undersökning.

11:50, 25 January 2016

Mats: Vi tar också lunch, återkommer så snart som möjligt.

11:55, 25 January 2016

Christer: är det öppet i förhandlingssalen för allmänheten?

Pernilla Wadebäck: Det finns några platser för allmänheten i salen, och sedan finns en sal till för åhörare.

12:22, 25 January 2016

Lena: Ni är fantastiskt duktiga! Tack för en bra direktrapportering!

Pernilla Wadebäck: Tack!

12:22, 25 January 2016

Christer: Var ska Hovrätten äta, är man i Skövde? Får den åtalade lunch på stan också med vakter?

Pernilla Wadebäck: Hovrätten går ut och äter i Skövde. Den åtalade får inte äta ute på stan. Det finns rum inne på tingsrätten där han vistas under paus.

12:25, 25 January 2016

M: Kan man lyssna på det här någonstans.

Pernilla Wadebäck: Vi lägger ut en del ljud på vår sajt, hur andra medier gör vet jag inte. Du får surfa runt. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=6352810

12:26, 25 January 2016

Christer: Jag googlade och såg att Hovrätten ligger i Jönköping. Varför är man i Skövde med den här förhandlingen?

Pernilla Wadebäck: Det är för att hovrätten i Jönköping inte har en egen säkerhetssal. Tingsrätten i Jönköping har en säkerhetssal men den var uppbokad i andra fall.

12:30, 25 January 2016

David J: Förresten var tog er Juridiska Expert Tomas Håkansson vägen? skulle inte han följa och Kommentera målet åt SR Skaraborg, jag har bara hört honom en gång

Pernilla Wadebäck: Han var med en hel del under tingsrättsförhandlingen. Eventuellt återkommer han i samband med domen.

12:31, 25 January 2016

Göran: Frun sa i förhöret att tvättmaskinen brukade gå en halvtimma. Kan en tvättmaskin bli klar på den tiden? Min erfarenhet att det tar över en timme, även med 40 grader.

Pernilla Wadebäck: Jag tror det finns snabbtvätt-program.

12:32, 25 January 2016

David J: Vem är det mer än ordf som dömer i målet, Om jag inte minns fel så är det två domare ytterligare (som i vanliga fall är domare) som sitter med i Hovrätten samt två nämndemän, eller är detta ändrat?

Pernilla Wadebäck: Det är förutom hovrättslagman ytterligare två juristdomare och två nämndemän.

13:00, 25 January 2016

Erik: Hur många personer från Hovrätten är närvarande?

Pernilla Wadebäck: De är fem som dömer och en som sköter det praktiska, tex uppspelning av förhör.

13:01, 25 January 2016

Nellie : Vem fortsätter efter lunch ? Kommer domen idag ?

Pernilla Wadebäck: Det är åklagarens tur och därefter målsägandebiträdet. Domen kommer inte idag, hovrätten ska först överlägga och sedan ska domen skrivas. Brukar ta två-tre veckor.

13:02, 25 January 2016

Christer: Arbetar man inte med en jury i någon instans? Fler personer?

13:02, 25 January 2016

M: Tack så mycket Pernill, det va så jag menade.. NI ETT JÄTTEBRA JOBB!!

13:03, 25 January 2016

Christer: Säkerhetssal? Är det för smitningsrisk eller vad. Vilka andra rättsfall har en säkerhetssal använts?

Mats: Sal fem i Skaraborgs tingsrätt är en säkerhetssal där en glasvägg skiljer åhörarna från rätten, bland annat. I det här fallet finns det ju en viss hotbild mot 35-åringen. Den här salen används i de flesta häktningsförhandlingar i den här domstolen.

13:04, 25 January 2016

Anoym: Kommer dom överklaga till högsta domstolen ?

Pernilla Wadebäck: Blir det en friande dom så kommer åklagaren garanterat överklaga, blir det en fällande dom så återstår att se hur försvaret gör. Det kan ju bero på hur domen är motiverad. Blir det ett förkortat straff, alltså inte livstid, så kan jag tänka mig att åklagaren vill försöka få det prövat i HD.

13:05, 25 January 2016

Mats: Nu är det dags att gå in i salen.

13:05, 25 January 2016

Lidköpingsbo: Har 35-åringen alt. försvararen yttrat sig något om hans psykiska tillstånd med anledning av anklagersena och att han är häktad?

Pernilla Wadebäck: Han har stundtals inte mått så bra enligt försvarsadvokaten, men han är inte psykiskt sjuk på något sätt.

13:08, 25 January 2016

Mats: Nu är det dags för vice chefsåklagare Wennerholm att ha sitt slutanförande.

13:08, 25 January 2016

Mats: Inledningsvis tänker han bemöta en del av vad försvararen sagt.

13:08, 25 January 2016

Mats: Han poängterar att det är han som är förundersökningsledare och att de har en robust utredning som tål en granskning.

13:09, 25 January 2016

Christer: Hur bestämmer man vem som får vara sist i en slutplädering? Man kan ju tänka sig att den som talar sist är också den som lämnar störst avtryck för domstolens personer som sen dömer.

Pernilla Wadebäck: Det är den som "driver" målet som börjar. I tingsrätten var det åklagaren eftersom det var han som ville få det prövat, han som väckte åtal. I hovrätten var det försvaret - det var de som ville få tingsrättens dom prövad. Målsägandens ombud är alltid sist.

13:09, 25 January 2016

emelie: Dethär kommer bli mycketintressant

13:09, 25 January 2016

Mats: "Jag anser att tingsrätten i stort gjort en korrekt bevisvärdering", säger han.

13:11, 25 January 2016

Mats: "Jag har inte ändrat någon strategi från tingsrätten", säger han. "Att det är ett sexuellt motiv det anser jag att det är".

13:11, 25 January 2016

Viktor: Hur menar ni med att Rönnbäck pekar ut alternativa gärningsmän, ger hon exempel på vilka?

Pernilla Wadebäck: Hon nämner den yngre brodern, hon undrar över den svarta SUV:en som stod vid kafeet vid 18-tiden bland annat.

13:12, 25 January 2016

Mats: Angående polisvittnet som anlitats av försvaret för att ha synpunkter på hur förhören gjorts, så säger Wennerholm att det vittnesmålet inte har någon betydelse, eftersom 35-åringen inte erkänt.

13:12, 25 January 2016

emelie: Hur ar familjen tagit dehär, sitter de på speciella platser?

Pernilla Wadebäck: De är väldigt samlade. De sitter snett bakom Tore Brandtler inne i rättssalen.

13:13, 25 January 2016

Mats: "Vi har ytterligare en pensionerad polis som säger sig ha gjort vissa iakttagelser vid kaféet. Det kan så vara, men tidpunkten är helt felaktig", säger åklagaren.

13:13, 25 January 2016

Mats: Om DNA-expertvittnet säger Wennerholm att vittnet inte känner till de rutiner och arbetssätt man har på NFC i dag. Och att det vittnet inte tillfört särskilt mycket.

13:14, 25 January 2016

Mats: "Vi har hört Arne Jönsson prata gott om 35-åringen som arbetare, och det ifrågasätter inte jag".

13:15, 25 January 2016

Mats: Angåden fruns vittnesmål säger åklagaren att frun inledningsvis gav mannen alibi, sedan blir hon osäker och tar bort alibit den 20 juni i ett förhör.

13:16, 25 January 2016

Bambo: Är tidpunkten felaktig?

Pernilla Wadebäck: Han menar nog att det inte är vid den tidpunkten som Lisa Holm försvann.

13:16, 25 January 2016

Mats: "Visst det har varit en viss press på henne, men det är ingen som sagt att hon ska säga 30 minuter eller tio minuter, utan det har hon själv kommit fram till"

13:16, 25 January 2016

Mats: I förhöret i Litauen senare, säger hon att mannen är hemma klockan 19, förklarar åklagaren.

13:17, 25 January 2016

Mats: "I tingsrätten säger hon att hon inte vill vittna mot sin man. Sista rättegångsdagen har hon ändrat sig. Det blir ett förvirrat förhör där det är svårt att använda uppgifterna"

13:17, 25 January 2016

Oskar: Är verkligen tidpunkten felaktig Som Bertilsson angav?

Pernilla Wadebäck: se mitt svar till "Bambo"

13:17, 25 January 2016

Mats: Han pekar på att frun först inte ville kommentera i hovrättsförhöret att hon och maken diskuterat rättegången i telefon.

13:19, 25 January 2016

Mats: "För mig är det uppenbart att hon anstränger sig för att återigen ge sin make ett alibi. Jag tycker att hon har en låg trovärdighet", säger Wennerholm.

13:20, 25 January 2016

Mats: "Hon talar sanning i polisförhöret den 20 juni, och ljuger här i hovrätten".

13:20, 25 January 2016

Adam.: Bra att ni beskriver och refererar objektivt och isak vad som framkommer, viktigt att det inte blir en massa tyckande.Det är hovrättens sak bedöma värdet av olika saker som kommer fram!Bra jobbat P4 Skaraborg.

13:21, 25 January 2016

D: Har frun och 35 åringen haft obevakade telefonsamtal?

Pernilla Wadebäck: Ja, de har fått ringa varandra efter det att tingsrätten meddelade sin dom.

13:22, 25 January 2016

Mats: Han redogör nu för bevisen från förrummet, bland annat.

13:23, 25 January 2016

Mats: "Jag drev linjen ganska hårt i tingsrätten att det var hängning. Det finns en öppning för att hon kan vara strypt först och sedan hängd.", säger åklagaren.

13:24, 25 January 2016

Mats: Rättsläkaren är "oerhört erfaren" säger Wennerholm och poängterar att läkaren kommit fram till hängning.

13:24, 25 January 2016

Mats: Om 35-åringen är gärningsman? "Otvetydigt ja", säger åklagaren och ska nu visa en tidsaxel på skärmar i lokalen.

13:25, 25 January 2016

Mats: Han pratar nu om "lördagshändelsen" den 6 juni när "joggerskan" blev stoppad.

13:26, 25 January 2016

Mats: "Han har nekat till detta. Jag anser att han är överbevisad om att det är han som stoppar henne. Annars har han en oerhörd otur"

13:26, 25 January 2016

Mats: Han pekar på att 35-åringen varit hos handlaren i Källby strax före och att det tar fem minuter att köra till platsen därifrån.

13:27, 25 January 2016

Mats: "Det är nästan en "fysisk reaktion"på joggerskan när hon tittar på 35-åringen i tingsrättsförhöret", säger åklagaren.

13:28, 25 January 2016

Mats: I fotokonfrontation har "joggerskan" pekat ut 35-åringen. "Hon får titta på en bild i taget och säger att den det skulle kunna vara är 35-åringen. Brodern tar hon bort direkt".

13:29, 25 January 2016

Mats: Frågan är ju hur Lisa Holm kom över vägen från mopeden, funderar åklagaren.

13:30, 25 January 2016

Mats: Wennerholm menar att han gjort på ett liknande sätt som med "joggerskan".

13:30, 25 January 2016

Mats: Godsägarens son har sett en bil utanför ladan vid 18:45, en grå hantverkarbil, påpekar Wennerholm. "Några minuter senare står ingen bil där", säger åklagaren.

13:32, 25 January 2016

Mats: Godsägarens son har sett en bil utanför ladan vid 18:45, en grå hantverkarbil, påpekar Wennerholm. "Några minuter senare står ingen bil där".

13:32, 25 January 2016

Mats: Sedan har ett vittne mött en oval kombi i hög fart, utlandsregistrerad i riktning mot Martorp, ungefär 19-19:10, förklarar åklagaren.

13:33, 25 January 2016

Mats: I nästa skede kommer 35-åringen i bil i hög fart, enligt ett vittne, i motsatt riktning mot Blomberg, berättar Wennerholm.

13:33, 25 January 2016

Mats: "20:07 så vet vi att de är och handlar i Källby. Alla de här omständigheterna ger ju starka misstankar mot 35-åringen. Varför ljuger han om den 6 juni?"

13:34, 25 January 2016

Mats: "Han ljuger när han säger att han varit hemma den 7 juni mellan 18 och 20"

13:35, 25 January 2016

Mats: "Brodern vill inte vittna, hustrun ville det inte i början. Hon försöker nu ge honom alibi. Hovrätten får bedöma det", säger Wennerholm.

13:35, 25 January 2016

emelie: Vad ar Wennerholm för ansvar i denhär rättegången, är det inte han som är dommaren?

Mats: Han är åklagare.

13:36, 25 January 2016

Mariestadsbo: Saknar en förklarande tidslinje. Så många klockslag. 14, 16, 17:45, 18:10, 18:23, 19:30 mm. Vad hände när? Tack teamet på Radio Skaraborg!!!

Pernilla Wadebäck: Ja, det är mycket tider. Kl 14 väckte frun sin man, kl 16 åker 35-åringen för att fixa ett fönsterbleck. KL 17:45 ca kommer han hem för att hämta en plåtsax. KL 18:10 ser vittnet Billy Bertilsson en svart SUV vid kafeet, kl 18:22 skickar Lisa Holm ett sms till sin pappa att hon ska åka hem. Kl 19:30 ska 35-åringen ha kommit hem enligt ett polisförhör med frun. Kl 19:30 har även två vittnen sett det de tror kan vara 35-åringen komma i sin bil från Martorpshållet i riktning mot Blomberg. Tror jag fick med allt där.

13:37, 25 January 2016

Mats: Varför tar 35-åringen kontakt med Missing people på Martorp på fredagen, frågar sig åklagaren?

13:38, 25 January 2016

Adam.: Har ni hunnit att rapportera om förhandlingen i någon nyhetssändning idag?

Pernilla Wadebäck: Jag är ju inte inne på redaktionen men vet att de haft med om detta i flera nyhetssändningar, kan dock inte säga vilka. Det blir mer i radion efter kl 16.

13:39, 25 January 2016

Mats: "Det är ju så att han inte kan veta var militären sökt någonstans. Det vet ingen."

13:39, 25 January 2016

Mats: "Han ljuger i rätten när han säger att de ska leta mask."

13:40, 25 January 2016

Mats: "I polisförhöret på fredag kväll säger han ingenting om att han varit på Martorp", säger Wennerholm.

13:40, 25 January 2016

Mats: Gärningsmannaprofilgruppen kom ju fram till att det var en gärningsman med lokal anknytning. "Någon som inte har anknytning till platsen, skulle inte bemöda sig med att flytta kroppen med de risker de innebär", säger åklagaren.

13:41, 25 January 2016

emelie: Någon känsla från 35:åringen eller familjen? Ansiktuttryck

Mats: 35-åringen skakar emellanåt på huvudet.

13:42, 25 January 2016

Mats: Åklagaren poängterar att ingen utomstående bör ha känt till byssjan som var ganska avskilt belägen på Martorp.

13:43, 25 January 2016

Mats: "De här omständigheterna ger ju starka misstankar mot honom. Lägger man sedan till den tekniska bevisningen så anser jag att det är styrkt bortom allt rimligt tvivel att han är gärningsmannen"

13:44, 25 January 2016

Mats: "På röret på brottsplatsen där jag anser att Lisa Holm hängts, finns 35-åringens blod, det är en +4:a och det har avsatts nyligen"

13:45, 25 January 2016

Pernilla Wadebäck: Eftersom 35-åringen redan i tidiga förhör sagt att han varit inne i byssjan vid andra tillfällen så anser åklagaren att det inte skulle ha något bevisvärde även om man skulle undersöka och hitta dna från 35-åringen i byssjan.

13:46, 25 January 2016

Adam.: En åklagare har objektivitetsplikt i sitt tjänsteutövande.Polis och åklagare ska lyfta fram både det som talar för Och emot skulld. En försvarare har en annan roll, hen ska enbart lyfta fram sin klients intressen. Så åklagare och försvarare är inte bara på varsin sida. Dom har lite olika saker att förhålla sig till.

13:46, 25 January 2016

Mariestadsbo: Bra Pernilla! Och fickringningen sker kl 18:26. Ännu en aha-känsla för mig.

13:47, 25 January 2016

MB: Kan han genomgå pysk.undersökning när han inte erkänt?

Pernilla Wadebäck: Ja, men det finns inget som i det här fallet gör att det är aktuellt med en större rättspsykiatrisk undersökning. Man gör aldrig en sådan "för säkerhets skull" om du förstår hur jag menar. Det måste finnas skäl för detta.

13:48, 25 January 2016

Mats: Åklagaren nämner också Lisa Holms hårstrå uppe vid röret och att bådas DNA finns på snörstumpar på golvet.

13:48, 25 January 2016

Mats: "Vi hörde försvaret säga att hjälmen och jackan låg synligt i riskhögen. Det var inte fullt synligt det framgår tydligt av bilderna", säger åklagaren.

13:51, 25 January 2016


Här ser ni rishögen där hjälm och jacka hittas Foto: Polisen

Här ser ni rishögen där hjälm och jacka hittas Foto: Polisen

13:51, 25 January 2016

Mats: Han nämner nu 35-åringens blod på Lisa Holm jeans och hans DNA på jackan, bland annat.

13:52, 25 January 2016

Anoym: vad menar dom med +4?

Pernilla Wadebäck: Det är en mätskala som går från -4 till 0 till +4. Minus 4 (kan helt uteslutas) 0 är varken eller och +4 är det starkaste. Här kan du läsa mer https://nfc.polisen.se/tjanster/utlatandeskala/vad-betyder-utlatandet-grad-1/

13:52, 25 January 2016

Mats: "Försvaret hävdar att 25-åringen blöder lätt - ja det är därför han har avsatt det här blodet", säger Wennerholm.

13:53, 25 January 2016

Mats: "Man man har ju inte hittat hans DNA på annan plats i ladan"

13:53, 25 January 2016

Mats: Angående att någon påstås ha varit inne i litauernas bostad säger Wennerholm att det kom fram först i slutet av utredningen. "Jag vet inte...", säger han.

13:54, 25 January 2016

maja: Har dom förhört 35 åringen något i hovrätten

Pernilla Wadebäck: De spelade upp förhöret från tingsrätten men advokaten ställde därefter några kompletterande frågor.

13:57, 25 January 2016

Mats: Han beskriver nu hur han tror att allting gått till. Att 35-åringen lurat in Lisa Holm i ladan, att örhängena lossnat när han dragit av henne hjälmen, bland annat.

13:58, 25 January 2016

Christer: på bilden med grushögen, är den den lilla boden tjejen sen hittas i? Hur långt från själva ladan står denna?

Pernilla Wadebäck: Ja det är arbetsboden. Det är några kilometer från ladan, tar några minuter med bil.

13:58, 25 January 2016

Mats: "Han har fått över henne tilll förrummet och hängt henne."

13:58, 25 January 2016

emelie: Vem är det som kommer ge straffet? När kommer allmänheten få veta straffet?

Pernilla Wadebäck: Hovrätten kommer meddela dom. De meddelar troligen i slutet av dagen vilket datum domen kommer. Brukar ta två-tre veckor.

13:59, 25 January 2016

Mats: "Han har hämtat bilen, kanske backat in den på baksidan. Skurit ner henne, eventuellt lagt henne på diskbänken, slagit in henne i plast och lagt henne i bagaget och kört närmaste vägen till Martorp"

13:59, 25 January 2016

emelie: Stackars stackars familj!

14:00, 25 January 2016

Mats: "Hjälmen och jackan har han gömt i rishögen. Sedan kör han i hög hastighet hem och Skypar med sin mamma", säger Wennerholm.

14:01, 25 January 2016

Mats: Wennerholm pekar på att 35-åringen stämmer mycket bra in på den bild av tänkbar förbrytare som sexualbrottsforskaren Niklas Långström beskrev i tingsrätten.

14:02, 25 January 2016

Christer: Behöver man inte ett par tre stadiga argment för att överklaga till nästa instans och för att de ska ta emot det? Har den åtalade beretts chansen att byta advokat? Varför har HR tagit till sig fallet om inget nytt avhandlats?

Pernilla Wadebäck: Det räcker med att det finns ett argument för att HD ska ta upp det - om det är ett tillräckligt rungt argument, tex något som kan ha inverkan på kommande liknande rättsfall. Den åtalade har inte velat byta advokat. Att hovrätten tar upp fallet är inget konstigt, när det gäller grova brott så har man rätt att få sin dom prövad i nästa instans.

14:02, 25 January 2016

ch: Det finns Inga spar, DNA, i bilen?

Pernilla Wadebäck: Nej, i bilen har man inte hittat något dna eller andra spår från Lisa Holm.

14:03, 25 January 2016

Mats: Det finns ingenting som tyder på att brodern skulle vara inblandad, säger åklagaren som motvikt till försvarets antydning ditåt.

14:04, 25 January 2016

Mik: Hjälmen och jackan var ju inte direkt gömda

Pernilla Wadebäck: De syns bara om man går runt på baksidan av rishögen, se bilden i tråden.

14:05, 25 January 2016

Ann-Christin: Borde han inte bemöta försvarsadvokatens påstående om misstag och felaktigheter mer

Pernilla Wadebäck: Han gjorde det inledningsvis.

14:05, 25 January 2016

Mats: När det gäller påföljd säger han att 35-åringen bör dömas till livstids fängelse för mord.

14:05, 25 January 2016

maja: Var är denna plast då som åklagare menar att han slagit in lisa i plast?

Pernilla Wadebäck: Man har inte hittat någon plast som kan knytas till brottet.

14:05, 25 January 2016

Mats: "Det finns flera försvårande omständigheter. Lisa Holm blev 17 år gammal. En ung flicka, fysiskt underlägsen honom".

14:06, 25 January 2016

Mats: "Hon är skyddslös, det är en helt främmande gärningsman. Brottet har förövats i anslutning till hennes arbetsplats".

14:06, 25 January 2016

Gittan: Men han var la misstänkt i början Det fanns ju bevis på tejpen

Pernilla Wadebäck: Antar att du menar den yngre brodern. Han har alibi och när det gäller tejpen med hans dna så är det en tejpbit som hittats i ladan - inte tejp som hittats på Lisa Holm. Båda bröderna har berättat att de använt silvertejp för att laga maskiner.

14:07, 25 January 2016

Mats: "Han har planlagt det här - i vart fall i vissa delar. Han känner till kaféets stängningstid. Avsikten måste hela tiden ha varit att döda offret."

14:08, 25 January 2016

maja: Har dom hittat plastet i hemmet i sopor osv?

Pernilla Wadebäck: Nej

14:08, 25 January 2016

maja: Det finns ju flera ouppklarade gåtor som denna plast tex saknad av dna i bilen och dem fynderna som var spridda vid grusvägen??

Pernilla Wadebäck: Så är det. Det är ju ofta så att en händelsekedja där det inte finns en gärningsman som erkänner att det finns luckor eller saker som saknar förklaring.

14:10, 25 January 2016

Mats: Det finns också en skändande karaktär i det här brottet, säger åklagaren och syftar på att skåpet där kroppen låg var mycket trångt.

14:10, 25 January 2016

m: Vad har brodern för alibi?

Pernilla Wadebäck: Frun till 35-åringen säger att brodern varit hemma hela dagen och kvällen.

14:10, 25 January 2016

Mats: "Det är inte svårt att föreställa sig den ångest och panik hon måste haft", säger Wennerholm.

14:10, 25 January 2016

Mats: Han yrkar också på livstids utvisning.

14:11, 25 January 2016

Mats: "Försvaret lade en halvtimma på att kritisera utredningen. Jag tycker hovrätten själva får bedöma det", säger Wennerholm.

14:12, 25 January 2016

emelie: När är det Brandtner sm talar?

Pernilla Wadebäck: Strax

14:12, 25 January 2016

Mats: "Teleskopslastaren är utredd. Ägaren upplever inte att den har flyttats"

14:12, 25 January 2016

Mats: Där är Wennerholm klar. Han vill också att brottsplatsen ska vara fortsatt avpärrad till domen vinner laga kraft.

14:14, 25 January 2016

Nettan: Hittade dom några fingeravtryck/DNA på bensindunkarna?

Pernilla Wadebäck: Bensindunkarna har inte undersökts.

14:14, 25 January 2016

Mats: Han motsätter sig också en rättspykiatrisk undersökning. Det finns inga tecken på en allvarlig psykiskt störning. "Det är bara ett fruktansvärt brott han begått", säger Wennerholm.

14:14, 25 January 2016

Mats: Rätten tar nu en kort paus.

14:15, 25 January 2016

m: Frun säger att brodern varit hemma men arbetade han inte denna dag.

Mats: Nej, det var en söndag och han var ledig.

14:17, 25 January 2016

David J: Kan det ha varit Mördaren som gjort fickringningen kl 18,26?

Mats: Pappan har berättat att hans dotter lät lugn och han tyckte att det pratades svenska. Det sas något i stil med "nu är det klart", har han berättat.

14:18, 25 January 2016

Nina: Varför får man inte svar på sina frågor

Mats: Vi gör vårt bästa. Nu i pausen är det lättare att hinna med.

14:19, 25 January 2016

hanna: varför nämnde han inte fyndvägen?

Mats: Han hade nog inget särskilt att säga om den. Det finns ingen klar bild av hur fynden hamnat där.

14:22, 25 January 2016

Christer: konstigt att familjen har en aktör och staten har en aktör, borde inte den åtalade få ha dubbla advokater?

Pernilla Wadebäck: Det är så det ser ut.

14:23, 25 January 2016

Viktor: Om nu Lisa har svårt att lita på främlingar. Varför följa med en okänd man till en lada? Finns flera frågetecken enligt mig.

Mats: Det är ju ingen, utom gärningsmannen, som vet hur det gick till. Han kan ju exempelvis ha övermannat henne vid mopeden.

14:23, 25 January 2016

Cia: Med alla dessa DNA-bevis är det svårt att se att han skulle vara oskyldig,plus andra besvärande omständigheter, även för den som skulle önska så.

14:24, 25 January 2016

BK: Fanns GM's DNA Pa fynd, vid fyndvägen?

Mats: Nej.

14:24, 25 January 2016

Viktor: Om nu Lisa har svårt att lita på främlingar. Varför följa med en okänd man till en lada? Finns flera frågetecken enligt mig.

Pernilla Wadebäck: Så menade försvarsadvokaten. Åklagaren lyfte fram det som att Lisa Holm kan ha känt igen 35-åringen som en av de som arbetade i Blomberg och att hon därmed inte uppfattade honom som en okänd.

14:25, 25 January 2016

Intresserad:: Har det förklarats på ett vettigt sätt hur Den dömde överföll och fick över flickans kropp till Ladan på andra sidan vägen ?

Mats: Se tidigare svar. Det är oklart, helt enkelt.

14:26, 25 January 2016

Viktor: Men vart finns släpspåren i så fall? Man har ju bara funnit släpspår i byssjan.

Pernilla Wadebäck: Man har hittat släpspår från dörren och tröskeln i byssjan fram till klädskåpet.

14:26, 25 January 2016

Viktor: Men vart finns släpspåren i så fall? Man har ju bara funnit släpspår i byssjan.

Mats: Rättsläkaren beskrev det som att det inte vore några problem för en gärningsman att bära henne, utan att lämna spår, eller avvärjningsskador.

14:26, 25 January 2016

Ik: Har joggerskan koppling till någon i undersökningen?

Mats: Hon är sambo med en son till godsägaren.

14:27, 25 January 2016

TI: Har last om en stor DNA-skandal i USA, kan man verkligen vara helt säker Pa dessa bevis?

Pernilla Wadebäck: Antar att du syftar på "Making a murderer". Det handlar i första hand om att visa/förklara hur dna avsatts och när. Och där trodde tingsrätten mer på åklagaren än på försvaret.

14:28, 25 January 2016

Lennart: Är joggerskan också en ung kvinna?

Mats: Hon är uppskattningsvis i 35-årsåldern, också hon blond.

14:28, 25 January 2016

Ik: Har godsägarens söner förhörts?

Mats: Ja.

14:29, 25 January 2016

Kitty: Vet man inte med säkerhet vad Lisa sa i telefonringningen? Har man inte lyssnat noggrannt på ljudet? Kan hon ha sagt "det är klart" . Någon bad henne komma och hjälpa till med något.......

Pernilla Wadebäck: Det finns inget ljud sparat, det var ett vanligt mobilsamtal där pappan svarade. Han uppfattade då lite av vad som sades och beskrev det som att ingen lät upprörd. Lisa Holms mobil var ju inte avlyssnad och man kan inte lyssna på samtal i efterhand.

14:29, 25 January 2016

emelie: hur lång paus?

Mats: Det börjar vilken minut som helst igen.

14:30, 25 January 2016

Ann: Så hemskt och tragiskt kan inte hålla tillbaka tårarna. Hemskt för familjen.

14:32, 25 January 2016

Johanna: Undrar har DNA inte hittats på dom fynd som hittats nån måste ju ha kastat dom och lämnat DNA

Pernilla Wadebäck: Det är inte alltid man kan få fram dna med den teknik som finns idag, det kan ha att göra med att saker legat utomhus, i vatten mm. Det kan också vara så att gärningsmannen använt handskar.

14:32, 25 January 2016

Ik: Någon av godsägarens söner har väl också vittnat om förekomsten av bilar vid caféet? Jag utgårifrån att sönerna har alibi?

Mats: Svaret är ja på båda frågorna.

14:33, 25 January 2016

Mats: Då går vi in i salen igen.

14:34, 25 January 2016

Nina: Men man får la vänta och se vad Hovrätten dömmer Innan man dömmer Och här verkar det som att han redan är dömd av svenska folket

14:34, 25 January 2016

Dim: Finns några tecken på att flickan försökt försvara sig? Fragment under naglarna etc.

Mats: Nej.

14:35, 25 January 2016

Mats: Nu är det målsägarebiträde Tore Brandtlers tur att hålla slutanförande.

14:36, 25 January 2016

Conny: vad kan man hitta Fruns förhör Den 20 Juni?

Pernilla Wadebäck: Här kan du läsa mer om detta: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=6351078

14:36, 25 January 2016

Mats: "Jag är inne på mitt 39:e år som advokat. Visst händer det att jag kritiserar polisen, men i det här fallet ser jag ingen anledning till kritik. Jag är inte ensam om att tycka att det är en bra objektiv utredning. Man har också varit duktiga på att inte läcka.", säger Brandtler.

14:37, 25 January 2016

Mats: "Jag vill, till skillnad från Rönnbäck, berömma pressen som lämnat familjen i fred."

14:38, 25 January 2016

Mats: "Våra poliser är måna om att det ska gå rätt till, och det har det gjort i det här fallet", säger han.

14:38, 25 January 2016

Mats: "Mördaren måste finnas i närheten, eller i vart fall ha kännedom om platserna, veta om hur det ser ut i ladan, känna till Martorp, veta vägarna dit, veta att på Martorp finns den här byssjan, och att i byssjan finns det skåp, och på vägen dit finns en skräphög", säger Brandtler.

14:40, 25 January 2016

Mats: "Det innebär att kretsen att söka i är ganska liten"

14:40, 25 January 2016

Galli : Den yngre brodern har alibi från sin brors fru som ej verkar trovärdig, hur går tankarna där?

Pernilla Wadebäck: Att hon givit den yngre brodern alibi har ingen ifrågasatt, varken försvar eller åklagare.

14:40, 25 January 2016

Mats: "Om det varit någon annan man som gjort det så hade väl han kört bort från den här platsen. Den här personen som utfört detta hade ingen aning om det enorma sökpådrag som skulle bli"

14:41, 25 January 2016

Mats: "Jag tvekar inte en sekund när jag säger att mördaren sitter mitt emot mig"

14:42, 25 January 2016

Mats: "Har 35-åringen varit i bostaden? Det vi pratar om är en kort tidsrymd. 18:26 är fickringningen. 18:30, någon minut senare kanske har hon blivit attackerad. Det finns ingen annan brottsplats än den här. Det är en timma det hänger på här"

14:43, 25 January 2016

Ik: Hur ser godsägarens söners alibi ut?

Pernilla Wadebäck: De har alibin som styrkts av andra personer, bl a har de varit hemma hos godsägaren på middag. En av sönerna har tillsammans med sin dotter varit hos bekanta och åker gemensamt till godsägaren.

14:44, 25 January 2016

Mats: "Hustrun ger honom alibi slutligen. Det har inte varit så innan."

14:44, 25 January 2016

Mats: "Brodern? Varför hörs inte han i målet? Inte vid något tillfälle har han begärts? Frågan har inte ställts till honom? Hustrun ville inte till en början. Det kan bara tolkas på ett sätt."

14:45, 25 January 2016

Mats: "Han vill inte vittna. Och det förstår jag. Man vet ju vad han sagt i förundersökningen. Han ger ju inte alibi".

14:45, 25 January 2016

Johanna: Hur många syskon har Lisa

Pernilla Wadebäck: Ett

14:46, 25 January 2016

Mats: "Att han saknar alibi innebär inte att han är skyldig. Inte heller de vittnen som gjort iakttagelser. Det är anmärkningsvärt i och för sig. Men det kan vara fel. Hade vi haft bara det hade det inte räckt till åtal."

14:48, 25 January 2016

Mats: "Vi har DNA-bevisning. Men jag säger inte att all DNA-bevisning innebär en fällande dom", fortsätter Brandtler.

14:49, 25 January 2016

Mats: "Finns det DNA på tejp som använts för arbete i ladan, det är inte bevis för mer än att en person arbetat i ladan. Men det är inte sådan DNA vi pratar om här".

14:49, 25 January 2016

Curt: Vad vet man om örhängena? Var sådana som knäpps fast i örsnibben, eller hade hon hål i örsnibbarna?

Pernilla Wadebäck: Det var inte clips, det var örhängen för hål i öronen.

14:50, 25 January 2016

Mats: "Det har inte skett något slarv här. På tio olika ställen skulle det i så fall ha slarvats i utredningen."

14:50, 25 January 2016

Mats: "Var sitter det här DNA:t? På väldigt besvärliga ställen för 35-åringen. På insidan av byxorna."

14:51, 25 January 2016

Nn: Väldigt svårbedömt fall; fullt av gissningar om hur händelseförloppet gått till och vad gm anses ha gjort. Man gör antaganden som blir till 'sanning' och används som bevis känns det som.

Pernilla Wadebäck: Det blir hovrätten som får göra den bedömningen.

14:51, 25 January 2016

PIA: Var kan broderns förhör läsas ?

Pernilla Wadebäck: I förundersökningen. Den går att begära ut från Skaraborgs tingsrätt.

14:51, 25 January 2016

Mats: "Han har aldrig sett flickan, aldrig träffat flickan, får vi höra", säger Brandtler.

14:51, 25 January 2016

Mats: "Det är vått blod vi pratar om. Här finns en stor förklaringsbörda"

14:52, 25 January 2016

Mats: "Hur är det i övrigt med den tekniska bevisningen?. DNA:t går inte att förklara med att han släpat henne där det fanns vått blod från 35-åringen".

14:53, 25 January 2016

Mats: "Det var i ett tidigt skede av händelseförloppet som han fick ett litet sår. Det är därför det är avsatt på kläderna och på det här röret. Sedan blöder han inte mer".

14:54, 25 January 2016

emelie: Vad skulle hända om mödaren erkänner?

Pernilla Wadebäck: Det skulle såklart betyda mycket för anhöriga till offret, men i övrigt så förändrar det inget. Om du tänker att det är 35-åringen som är gärningsman och erkänner så blir det samma straff, det här brottet har inga förmildrande omständigheter.

14:54, 25 January 2016

Curt: Sådana örhängen lossnar inte om man tar av en hjälm.

14:54, 25 January 2016

Mats: "Visst är det så att ladan är brottsplatsen. Där mördades Lisa Holm."

14:55, 25 January 2016

Mats: "Att tro att handsken och örhängena planterats dit efteråt... Personen skulle också ha satt ett hårstrå två meter upp där hon hängdes. Och virat om det här röret ett snöre... Och planterat snörena med DNA på golvet. Är det det vi ska tro på?"

14:57, 25 January 2016

Mats: "Nej, det finns inte något fog för ett sådant antagande överhuvudtaget. Det är ladan som är brottsplatsen och det är 35-åringen som är mördaren", säger Brandtler.

14:58, 25 January 2016

Mats: "Möjligtvis, att byssjan var tänkt som en tillfällig plats. Senare skulle hon kanske begravas i en gödselstack. Men det mördaren inte visste var det här sökpådraget. Det fanns ingen möjlighet att flytta kroppen", fortsätter Brandtler.

14:59, 25 January 2016

Mats: "Där har vi kedjan. Saknar alibi. De här iakttagelserna från vittnena stämmer ju. Det är hans bil de ser. Det är han som kör. Det stämmer ju!"

15:00, 25 January 2016

Kitty: Kan DNA från sperman från två bröder ge likadant utslag?

Pernilla Wadebäck: DNA är unikt för varje individ. Men om det är ett svagare DNA-spår så kan man få ett mindre säkert resultat. Dna från en nära släkting kan ha likheter. Men ger DNA-provet det säkraste resultatet, alltså +4, så kan man säga vem det kommer ifrån.

15:01, 25 January 2016

Mats: "Och så har vi DNA:t igen. Det går inte att förklara bort. Det återstår bara 35-åringen."

15:01, 25 January 2016

Johanna: Varför tror ni att han vill inte erkänna mordet??

Pernilla Wadebäck: Han säger att han är oskyldig.

15:02, 25 January 2016

Cia: Jag kan tala om att jag tappat flera örhängen på det viset, att de oftast små plupparna lossnar,så visst kan det ske Curt!

15:02, 25 January 2016

Mats: "Joggerskan. Hur såg platsen ut där hon blev stoppad? Där fanns en tom byggnad, en telestation. Det fanns en risk att hon istället hade kunnat vara offret."

15:02, 25 January 2016

Mats: "Visst är det här ett mord med sexuella motiv. Det finns ingen annan förklaring. Den som hade kunnat ge förklaringen: Varsågod. Vi hade hoppats på det. Vad hände egentligen", säger han och riktar sig till 35-åringen.

15:03, 25 January 2016

Mats: "Svaret får vi inte, även om vi hoppats på det", säger Brandtler.

15:04, 25 January 2016

Johanna: Hur ser 35 åringen ut just nu när tore pratar?

Mats: Blicken i bordet. Uttryckslös.

15:05, 25 January 2016

Kalle: Finns det tolk närvarande som översätter till 35-årigen allt som sägs eller han har inte rätt till nåt sånt?

Pernilla Wadebäck: Ja allt översätts.

15:06, 25 January 2016

emelie: Rekationer från mördaren eller familjen?

Pernilla Wadebäck: 35-åringen skakar ibland på huvudet.

15:06, 25 January 2016

Mats: "Det har idag kommit ett yrkande om rättspsykiatrisk undersökning. Tidigare har det pratats om hur duktig han är. Det har inte pratats om en psykisk störning, om några röster som sagt si och så till honom. Han nekar ju till att ha med det här att göra"

15:07, 25 January 2016

Mats: Nu är slutpläderingen klar.

15:07, 25 January 2016

Mats: Nu ska rätten överlägga och besked i häktningsfrågan ges i morgon säger ordföranden.

15:08, 25 January 2016

Johanna: Vad då häktningsfrågan??

Pernilla Wadebäck: Om mannen ska vara kvar i häkte fram tills dom meddelas.

15:10, 25 January 2016

Bengt: Om nu joggerskan är sambo med av sönerna borde hon väl känna igen 35-åringen, som har där i två år?

Mats: Hon bor i Stockholm. Men hon pekade också ut honom i tingsrätten.

15:11, 25 January 2016

Mats: Dom kommer den 8 februari, om två veckor alltså.

15:12, 25 January 2016

Kinnekullebo: Tack för en bra rapportering!

Pernilla Wadebäck: Tack. Rättegången är alltså slut, och nu fick vi fullt upp med intervjuer, så vi avbryter härifrån. Tack alla för att ni följt oss genom den här processen.

15:19, 25 January 2016

Mariestadsbo: Mycket Bra jobbat hela teamet, med rapporter, förtydliganden, länkar mm. Jag har fått en bättre förståelse hur det fungerar i så här komplicerade rättsfall. Nu vill jag höra er i radion.

Pernilla Wadebäck: Tack! Lyssna efter kl 16!

15:24, 25 January 2016

Sofia: Tack för strålande rapportering! Följt er sen första dagen i tingsrätten.

15:24, 25 January 2016

MB: Tack för såå bra rapportering

15:24, 25 January 2016

PIA: Varför är åklagare och Brandtler negativa till rättspsykiatrisk undersökning ?

Pernilla Wadebäck: Det är inget i utredningen som framkommit som tyder på att 35-åringen lider av en allvarlig psykisk störning.

15:25, 25 January 2016

Viktor: Kommer ni tala mer om fallet något under eftermiddagen i radiosändningen? När/var? :) Bra rapporterat!

Pernilla Wadebäck: Vi pratar mer om detta efter kl 16.

15:35, 25 January 2016

S: Om han skulle erkänt för sin advokat att han begått mordet, får hon då hålla tyst om det?

Pernilla Wadebäck: Nej

15:36, 25 January 2016

Kitty: Förstår att ni inte hinner svara på allt. Men finns det andra ställen man kan söka svar på frågor som ni inte hunnit svara på. T.ex. detta med DNA proven.

Pernilla Wadebäck: Det dna du frågade efter hade grad +4, alltså det starkaste.

15:37, 25 January 2016

Kristina: Om jag fattat rätt så hade platsen, där man gjorde fynd som kopplades till Lisa, sökts igenom tidigare. Kan inte någon placerat ut dessa efterhand för att misstankarna skall peka i en viss riktning?

Pernilla Wadebäck: Du menar ladan? Då letade man efter Lisa Holm som var försvunnen, det är åklagarens förklaring till att man inte hittade örhängena.

15:39, 25 January 2016

Malin G Pettersson: Vi stänger nu den här Liverapporteringen. Tack för att ni följt Mats och Pernillas rapportering. Frågorna har varit många och vi har inte hunnit svara på precis alla. Ni kan läsa artiklar kring fallet på vår sajt. Mycket av vår rapportering finns också samlat här:
https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=97&grupp=22199

//Malin G Pettersson, digiral redaktör.

15:59, 25 January 2016

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista