Juniorpanelen om ozonlagret

4:04 min

Idag är det internationella dagen för bevarandet av ozonlagret. Vad kan vi göra för miljön på vår jord? Juniorpanelen ger sin syn på saken.

Gustaf Karlsson, Aaron Holgersson och David Yousef tycker det är viktigt med miljön på vår jord. Vad ozonlagret är upplevs lite klurigt men efter lite förklaring är panelen med på tåget.

När panelen tänker på miljö är det dock inte farliga gaser för ozonlagret som kommer i första hand utan istället nedskräpning, avgaser från bilar och rökning.

Panelen tycker att vi alla kan hjälpa till med att göra miljön på jorden bättre och visst vore det bra om alla gav det en extra tanke idag, just på internationella dagen för bevarande av ozonskiktet.