Sjukvårdspolitiker: specialistläkare bör finnas på vårdcentralerna

Specialistläkarna på Kärnsjukhuset i Skövde borde ägna mer tid på mottagningarna i Falköping och Vara.
Det anser Hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Skaraborg.

Enligt nämndens ordförande Bengt Andersson är specialistmottagningarna i Vara och Falköping alltför ofta obemannade, vilket leder till att patienter får resa längre.

De flesta specialisterna arbetar på sjukhusen i Skövde och i Lidköping, men läkarna ska också finnas ute på mottagningar på vårdcentraler och på mindre sjukhus.
Det rör sig bland annat om ortopedi-, gyn-, barn- och hörselmottagningar.

Fast till detta är det svårt att få personal.
Och i veckan beslutade därför Hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Skaraborg att inleda diskussioner med sjukhusledningen så att mottagningarna stärks.