Flytvästen - livförsäkringen på sjön

Flytvästar till utlåning finns på 20 platser i Skaraborg.
Västarna lånas ut mot en liten avgift eller ingen alls.

Nu när båtsäsongen i gång är det många som behöver flytvästar.
Och möjligheten att låna en väst finns i nästan alla kommuner i Skaraborg.

Livräddningssällskapet har medverkat till att flytvästar finns till utlåning för en liten avgift eller helt gratis.


Brandstationen i Mariestad är ett ställe som lånar ut flytvästar.
Enligt tillförordnad brandförman Mats Friman efterfrågas västarna på sommaren.
- Så många som 400 om året, men allt beror ju på vädret. Flest lånas ut i semestertider, då lånar vi ut mellan tio och femton varje dag.