Få kvinnliga chefer i kommunerna

Tre fjärdedelar av cheferna för kommunala förvaltningar i Västra Götaland och Halland är män. Tio kommuner har inte någon enda kvinnlig förvaltningschef, trots att fyra femtedelar av de anställda inom kommunerna är kvinnor.

Över hälften av de kvinnliga förvaltningscheferna i Västra Götaland och Halland arbetar inom kultur, social verksamhet eller skola.

Bland de tio kommunerna med enbart manliga förvaltningschefer finns Skara, Grästorp, Hjo och Gullspång, skriver Göteborgs-Posten.