Bättre koll på djurplågare

Nu ska alla bönder som förlagts med djurförbud hamna i ett särskilt register. Det är djurkyddsmyndigheten i Skara som arbetat fram ett förslag till hur ett sådant register skulle kunna vara uppbyggt. Tanken är att det ska vara till hjälp för tillsynsmyndigheter, såsom kommuner, polisen och jordbruksverket.

Antalet utfärdade djurförbud har ökat kraftigt på senare år, och ett register med alla personer i Sverige som har djurförbud gör att översikten blir bättre. Idag kan det vara svårt för en kommun att veta om människor med djur har djurförbud i andra kommuner.

Det är regeringen som beställt förslaget om registret, men det är ännu oklart när det kommer att tas i bruk.