Ingen tar ansvar för plastpoolernas säkerhet

Vanliga plastbassänger kan vara dödsfällor. Men vare sig kommun eller försäljare vill ta ansvar för säkerheten och tillsyn.

På Jula Postorder i Skara säljs plastbassänger på löpande band, men någon information om säkerhetsregler finns inte.

- Det finns inte så mycket information att få tag på, säger Anders Kinneståhl, biträdande butikschef.

De regler som finns säger att om man har en pool eller damm där vattendjupet är mer än 20 centimeter, så måste man ha ett staket runt om eller en skyddstäckning som man kan gå på.

- Till alla pooler vi säljer är det ett skydd med för att lägga över, säger Anders Kinneståhl.

- Men det är inget säkert skydd för personer. Snarare ett skydd mot regnvatten.

Kommunerna har tillsynsansvar för pooler och ska egentligen se till att alla vet vilka regler som gäller. Men Bengt Johansson, byggnadsinspektör på Skövde kommun, menar att det är en omöjlighet. 

- Vi har inga möjligheter att kontrollera alla som köper små plastpooler, säger han.

- Man är som konsument skyldig att känna till reglerna när man handlar.