Västra Götaland populärt turistmål

Den låga kronkursen lockar många utländska turister att resa till Sverige, och det vackra vädret hjälper förstås till med att locka besökare. Fortsätter det förväntar sig turistbranschen en kanonsommar.

Under sommaren väntas mer än 6,1 miljoner gästnätter säljas till utländska turister, och det populäraste resmålet är faktiskt Västra Götaland.