Allt färre bostadsinbrott i Västra Götaland

Bostadsinbrotten blir allt färre i Sverige. I Västra Götaland har de minskat med 19 procent under det första halvåret i år om man jämför med samma period förra året. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet.

En förklaring till det minskande antalet bostadsinbrott är att polisen gör riktade insatser mot kända kriminella, framför allt narkotikamissbrukare. En annan förklaring tros vara den allt mer avancerade kriminaltekniken, där DNA-spår från brottsplatser avslöjar dem som utfört inbrotten.