Anställda i Gullspång har sämst hälsa

Det är stor skillnad mellan hur sjuka de anställda i olika kommuner är. Det visar en undersökning som Folksam har gjort. Kvinnor är också mycket sjukare än vad män är.

När försäkringsbolaget betygssätter kommunerna i Skaraborg är Gullspång den kommun som lyckas sämst med sjukskrivningarna. Folksam fokuserar särskilt på hur många av de sjuka som är långtidssjukskrivna och på hur stor andel av sin arbetstid kvinnorna i kommunen är sjuka. Det visar sig att det är stor skillnad på hur sjuka anställda män och kvinnor är.

Bäst betyg i undersökningen får Tibro kommun, tätt följt av Essunga.