Kvinna drev svart trafikskola i Lidköping utan att Vägverket agerade

En sjukpensionerad kvinna i Lidköping har i fem år drivit en svart körskola med 150 elever från hela Skaraborg. Att Vägverket har känt till hennes verksamhet utan att agera, får nu Håkan Rengström, ordförande i Sveriges Trafikskolors Riksförbund i Skaraborg att reagera:

- Det är flathet från Vägverkets sida. Det är dom som är ansvariga, säger han.

Men en skärpning av lagen vid årsskiftet kommer att göra det svårare för svarta körskolor.

I dag finns det ingen gräns för hur många elever man får övningsköra med. Men vid årsskiftet måste den som ska vara handledare gå en utbildning tillsammans med den som ska övningsköra och det gäller personbil.

En effekt av den nya utbildningen är att det kan bli svårare för dom som bedriver svarta körskolor eftersom man måste genomföra en utbildning tillsammans med varje elev som man ska övningsköra med och sedan måste godkännas.

- Måste man gå utbildningen, då har man ju mindre tid att övningsköra privat, säger Carl-Åke Frisk på Länsstyrelsens trafikenhet i Mariestad.