Renate från Hjo får tandvård av kommunen efter dom i regeringsrätten

Ett beslut i regeringsrätten gör nu att Renate Lundgren från Hjo får den tandvård hon behöver efter tre års kamp mot kommunen, som hittills vägrat betala.

- En enorm lättnad. Det är skönt att det är över, säger Renate Lundgren.

Efter drygt tre års kamp kan Renate Lundgren idag påbörja den omfattande tandvård hon är i behov av, men inte har råd med själv. Och Hjo kommun har hittills inte velat betala de 76 000 kronor som Renate ansökt om bistånd för, eftersom de anser att det skulle räcka med ett billigare alternativ. Men nu har de fått ge vika för regeringsrätten som beslutat att kammarrättens dom från i våras ska stå fast. Det innebär att kommunen måste betala för de åtgärder som Renates tandläkare anser att hon behöver.

Men trots att kammarrättens beslut kvarstår så släpper inte regeringsrätten fallet helt. Det kommer att tas upp på en principiell nivå eftersom man anser att det är viktigt att reda ut hur kommunernas socialtjänst ska ställa sig till liknande fall i framtiden.

Jonas Engelbrektsson, som är enhetschef på socialtjänsten i Hjo, hoppas att utslaget går deras väg i regeringsrätten eftersom det annars kan bli mycket dyrt för kommunerna.

- Detta får ödesdigra konsekvenser framgent om inte regeringsrätten ger oss rätt i den här delen, säger han.