Ännu inga giftalger i Skaraborgs badvatten

Badvattnet i Skaraborg är av god kvalitet, det visar prover som Miljö och hälsoinspektörer utför i varje kommun.

Provtagningarna började i Maj och kommer hålla på tills det blir tomt med folk på badplatserna

Varannan vecka tas prover på badplatser runt om i Skaraborg men bakteriehalterna i vattnet kan ändra sig snabbt.