Jordbruksverket satsar på invandrare i lantbruket

Jordbruksverket satsar nu i ett nytt projekt på att få in fler invandrare i jordbruket. 1.5 miljoner satsas och tanken är att projektet ska berika jordbruket bland annat genom att man ska lära sig mer om invandrares användning av matråvaror och produkter.

Satsningen handlar bland annat om att undersöka om det kan finnas en dold marknad för råvaror som istället för att importeras kan produceras i Sverige. Man vill också utnyttja den kompetens om jordbruk som ofta finns hos invandrare. Projektet betyder att mentorföretag kommer att kunna få ersättning om de satsar på arbetskraft med utländsk bakgrund i jordbruket.