Laken gör comeback i Vättern

Tidigare i veckan slog Fiskeriverket larm om att Rödingen i Vättern är ännu färre än man tidigare befarat. Men samtidigt som beståndet av Röding minskat så verkar tidigare utrotningshotade arter ha ökat i antal.

Bland annat har det aldrig tidigare funnits så mycket Lake i Vättern som det finns idag.

Lennart Rogsberg som yrkesfiskar i Vättern menar att Laken, som tidigare också den varit hotad, nu är på väg tillbaka.

- Laken var helt utslagen på 60-talet, och nu är det mer Lake än det varit någonsin, säger han.

Enligt länsfiskekonsulent Per-Erik Larsson kan ökningen bero på att mängden kräftor just nu är mycket hög. Det hela handlar i så fall om ett kretslopp som gynnar fiskerinäringen.

- Lake passar ju som kräftbete, så det går ju bra att kombinera fisket av lake och kräftor, säger Lennart Rogsberg.