Politiker: "Köerna till BUP är oacceptabla"

Hälso- och sjukvårdsnämnden för Östra Skaraborg anser att köerna till Barn- och ungdomspsykiatrin är oacceptabelt långa och har nu beslutat att sätta focus på psykiatrin inför 2006.
Men det betyder inte att det blir mer pengar till verksamheten.

– Vad vi kan se inom psykiatrin, så är det möjligt att få ut mer vård med de resurser som satsas, säger Egon Frid, förste vice ordförande i nämnden. Framför allt om man lyckas tillsätta de vakanser som finns.

Just nu saknas det sju psykologer och tre specialistläkare inom Barn- och ungdomspsykiatrin i Skaraborg. Försök att rekrytera läkare utomlands pågår.
Köerna ökar ytterligare på grund av de stora barnkullarna från 80- och 90 talen och neddragningar inom skolan och andra verksamheter. Det säger Håkan Joelsson, verksamhetschef på BUP.