"Situationen är ohållbar," säger röntgenläkare

De långa väntetiderna till magnetröntgenundersökningar drabbar både patienter och personalen på röntgenavdelningen på KSS. Det säger överläkare Per Accerholm på avdelningen. Och förslag om att köerna ska minskas genom att de anställda jobbar övertid på kvällar och helger är han inte förtjust i.

Köerna till magnetröntgen på Skaraborgs sjukhus växer hela tiden. Idag är det över åtta månaders kö för att få komma på en magnetkameraundersökning.
Under en vecka är det 75 personer som får en undersökning, men lika många eller fler nya remisser kommer in varje vecka.
– Situationen är ohållbar. Vi klarar inte av att göra fler undersökningar, säger Per Accerholm. Så köerna växer hela tiden.

Ett förslag som har kommit upp är att personalen skulle jobba övertid för att minska köerna, men det avfärdar Per Accerholm som orealistiskt.
– Det är jobbigt för personalen att arbeta så mycket övertid som det blir, säger han. Det måste till en annan lösning.

I november kommer den så kallade vårdgarantin att träda i kraft. Då ska en patient inte behöva vänta mer än tre månader.
– Det ju beslutat att det här ska gälla, säger Per Accerholm. Då kommer det att bli stora problem.